Tahliye Davası Nedir

Tahliye Davası Nedir

Tahliye davası nedir? Kiracı tahliye davası hangi durumlarda açılır? Tüm soruları teker teker yanıtlayalım.

Kiracı tahliye davası nasıl açılır sorusuna yanıt vermeden önce kira sözleşmesi nedir sorusuna yanıt verelim.

Yeni Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesi şöyle tanımlanıyor, “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Belirli kira sözleşmesinde sure dolduğunda herhangi bir bildirim yapılmazsa dahi kira sözleşmesi sona erer. Belirli kira sözleşmesinde ise sure adından da anlaşılacağı gibi belirsizdir.

Kira sözleşmesi ile birlikte kiraya veren ve kiracı birbirine karşı yasal olarak sorumlu sayılır. Ev sahibi kiracının kural ve sorumluluklara uymaması durumunda sözleşme bitmeden tahliyesini isteyebilir. Kiracı tahliye davası için bazı şartların oluşması lazım.

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı tahliye davası nedir? Kiracı tahliyesi iki şekilde oluyor. Biri bildirim şeklinde, diğeri ise tahliye davası yoluyla olmaktadır. Kanun koyucu tahliye davası yolu ile kira sözleşmesinin sona erdirilmesi yolunu koşullar gerçekleştiğinde karaya verene tanıyor.

Bildirim yolu ile kira sözleşmesinin sona ermesi için sözleşmenin en az 10 yıllık olması gerekiyor. Bir diğer yol ise tahliye davası. Tahliye davasını şöyle tanımlayabiliriz. Kira sözleşmesinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesine yönelik açılan bir davadır.

Tahliye davası nedir? Tahliye davası, bir diğer adıyla “boşaltma davası” açılabilmesi için kanun koyucu 2 sebebe ayırmış. Bu sebeplerden bir kısmı kiraya verenden bir kısmı ise kiracıdan kaynaklanıyor.

Kiracı Tahliye Davası Sebepleri

Başlıca kiracı tahliye davası sebepleri şunlardır;

  • Kiracı, kiraladığı evi teslim aldıktan belli bir süre sonra boşaltmayı yazılı olarak taahhüt ettiyse ve o tarihte evi boşaltmamışsa mal sahibi olan kişi, evin boşaltılması için belirlenen tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye için kiracı tahliye davası açabilir.
  • Kiracının ya da beraber yaşadığı eşinin kiralanan ev ile aynı ilçede veya beldede oturmaya elverişli bir evi varsa ve kiraya veren bunu kira sözleşmesi yaparken bilmiyorsa sözleşmenin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye için kiracı tahliye davası açma hakkına sahiptir.
  • Kiracının 1 yıldan kısa süreli bir kira sözleşmesi varsa ve kira süresinde kirayı ödemediği için iki haklı ihtar aldıysa, kiraya veren kişi kira süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içinde tahliye için kiracı tahliye davası açma hakkına sahip olur.
  • Kiracının 1 yıl ve daha uzun süreli bir kira sözleşmesi varsa bir kira yılı ya da bir kira yılını aşan süre içinde kirayı ödemediği için iki haklı ihtar aldıysa, kiraya veren kişi iki haklı ihtarın yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye için kiracı tahliye davası açma hakkına sahip olur.

Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

Tahliye davası nedir ve tahliye davası ne zaman açılır? Kiracı tahliye davasının açılabilmesi için bazı kurallar var. Eğer kira sözleşmesi süreli ise tahliye davasın kira sözleşmesinin sona ermesi ile açılabilir. Kira sözleşmesinin bitmesinden itibaren 1 ay içinde tahliye davasının açılması lazım. Eğer kira sözleşmesi süresizse fesih ve bildirim sürelerine göre sözleşmenin sona ereceği tarihi belirlemek gerekiyor. Bu tarihten itibaren 1 ay sonra tahliye davası açılabilir.

Kiraya veren en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılıyor.

Tahliye Davasını Kim Açar?

Tahliye davasının kiraya veren dışında kiraya veren olmayan malik ya da intifa hakkın sahibinin de açılabileceği Yargıtay tarafından kabul ediliyor. Kuru mülkiyet sahibi kiraya veren sıfatına sahip değilse ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açamaz.
Eğer davaya konu taşınmaz paylı mülkiyetliyse bu durumda paydaşların çoğunluğu ile tahliye davası açılabilir. Ya da kiracı paylı ya da elbirliği mülkiyetten biri ise bu kişiye karşı dava açılamıyor. Ancak diğer payların yararlanmaya engel olması nedeni ile tazminat talep edilebilir.

Diyelim ki kiraya veren yukarıda sıraladığımız nedenlerin biriyle kiracıya karşı tahliye davası açtı ve evi boşalttı. Bu durumda kiraya veren tahliye davası ile boşalttığı yeri 3 yıl kiraya veremez. Kiraya verecekse de çıkardığı kiracıya kiralayabilir. Eğer 3 yıldan önce kurallara uymayıp kiraya verirse eski kiracıya son kira yılından ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemesi gerekiyor.

Tahliye davası nedir? sorusunun yanıtı için iletişime geçiniz.

0

Yorumlar (1)

Yeni ev aldık içinde kiracısı olan 2 aydır kirayı ödemiyor sözleşme yok ihtarname çekmemize rağmen ödeme yapmıyor en oglum nişanlı kendisi orda oturucak bize en kısa yolu gosterirmisiniz

Yorum Gönder