TİCARET VE ŞİRKETLER AVUKATI

Ticaret hukuku, ticaretin hukukla olan ilişkisini düzenleyen bir bölüm olarak karşımıza çıkar. İster kişi isterse kuruluş olsun ekonomik alanda gerçekleştirilen her türlü faaliyet aslında hukuk bölümünde ticari faaliyetler olarak tanımlanır. Fakat ticari ilişkilerin gittikçe karmaşık hale gelmesi ve büyümesi, ileride meydana gelebilecek ihtilafların erkenden öngörülmesini ve buna göre tedbir alınmasını zorunlu hale gelmiştir. Özellikle bu durum şirketler bakımından büyük önem arz etmektedir.

Beylikdüzü Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edinilen deneyim ve bilgi çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir.

Beylikdüzü Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ticaret ve Şirket Hukuku bölümlerinden Deniz Ticareti Hukuku, Türk Ticaret Kanunu 816 ila 1263. Maddeleri arasında yer alır. Deniz Ticareti Hukuku özellikle Borçlar ve Eşya Hukuku ile sıkı bağlantı içindedir.

Beylikdüzü Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Av. Merve Arı şirketler için raporlandırma hazırlayıp daha sonra hazırlanan rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

Deniz ticareti hukukunun temelini oluşturan kavram “gemi”dir. Çünkü taşıyan, taşıma işini bu gemi aracılığı ile yapacaktır. Ticari işletme hukukunda “ticari işletme” ne ise, deniz ticareti hukukunda da “gemi” aynıdır. Taşıma faaliyetinin yürütüldüğü yerdir. Bu gemiyi deniz ticaretinde kullanan ve çoğu zaman geminin maliki olan kişi ise, “donatan”dır. Ticari işletme hukukundaki aktör nasıl tacirse, deniz ticareti hukukunda da “donatan” aktör görevindedir.

Avukat olarak, müvekkillerin her bir projede ortaya çıkan spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak durum tespiti raporları hazırlanmakta, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi konularında hizmet vermektedir.

Avukat

TTK, önce geminin tanımını yapmış; sonra da gemi ile ilgili değişik ayırımlar yapmıştır. TTK m. 816’ya göre, tahsis edildiği amaca uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi olanağına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne “Gemi” sayılır. Demek ki, öncelikle aracın gemi niteliğine sahip olması gerekmektedir.

Avukat olarak ana faaliyet alanlarımızdan birisi de birleşme ve devralmalardır. Av. Merve Arı şirket stratejisi, finansman ve şirket yönetimi ile bağlantılı olarak şirketlerin satın alınması-satılması-birleştirilmesi ile ilgilenen ve böylece ilgili endüstri kolunda genişlemekte olan bir şirkete finansman sağlanması vb. ticaret hukuku alanlarında müvekkillerine ve danışanlarına hukuki yardım sağlamaktadır.

0

Yorum Gönder