Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticari davalarda arabuluculuk kapsamı ne demektir? Arabuluculuk, ülkemizde son yıllarda sıklıkla uygulanan, hukuki bir süreçtir. Bu sistem sayesinde taraflar mahkeme yoluna başvurmadan, karşılıklı olarak şartlarda anlaşılması dâhilinde en fazla 1 aylık süreçte sonuca ulaşabilirler.

Mağduriyet yaşadığını düşünen taraf, yetkili arabulucuya başvuru yaparak sürecin başlamasını sağlar. Yapılan başvuru sonrasında, yetkili arabulucu ataması yapılır ve taraflar arasında toplantı zamanı belirlenir. Taraflar kendileri toplantıya katılabileceği gibi, talep etmeleri durumunda vekil avukatları da bu toplantıya katılabilir. Taraflar karşılıklı olarak toplantı içerisinde şartlarda uzlaşma sağlarsa, süreç anlaşma sağlanması nedeni ile sonlandırılır. Fakat taraflar, şartlarda uzlaşma sağlayamazsa süresi içerisinde dava açılması gerekir.

Ticari davalarda arabuluculuk madde 5/A (1) uygulamasına göre; Bu kanunun 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödemesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu durumlar halinde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Kapsamı

Bu kapsam içerisinde yer alan konulara örnek vermek gerekirse;

– Bütün ticari işletme ve şirketlerin çek, bono vb. evrak nedeniyle yaşadıkları uyuşmazlıklar

– Taşıma işlerinden kaynaklı uyuşmazlık

– Gemi ticaretinden kaynaklanan uyuşmazlık

– Sigortacılık nedeniyle oluşan uyuşmazlık

– Bankacılık işlerinden oluşan uyuşmazlık

– Ödünç işlerinden kaynaklı uyuşmazlık

– Rekabetten oluşan uyuşmazlık

– Fikri mülkiyet nedeniyle oluşan uyuşmazlıklar

Uyuşmazlıktan kastedilen durum; Bir miktar paranın ödenmesi olan tazminat ve alacak talebine dair olan ticari davalar olmalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Uyuşmazlık konusu için, özel kanunlarda tahkim ya da farklı bir alternatif çözüm yoluna başvurulması zorunluluğu olmamalıdır. Ticari davalarda arabuluculuk dava şartına dair düzenleme, sadece ticari davalara aittir. Bu nedenle, mutlak ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri dava şartı arabuluculuk kapsamına girmez.

Davanın sadece bir ticari işletmeyle alakalı olması yeterlidir. Havale, vedia, fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan oluşan davalarda ticari davalardır. Bu şekilde olan vakıalarda, davanın ticari niteliğinin kabul edilebilmesi için, davanın bir ticari işletmeyle alakalı olması yeterli olup, her iki tarafın da ticari işletmeyle olan ilişkisi şart olarak aranmaz.

Ticari Dava Açma Süresi

Açılması talep edilen dava, arabuluculuğun zorunlu olduğu kapsamda yer alıyorsa, 2 hafta ya da en fazla 1 ay içerisinde arabuluculuğa başvuru yapılması zorunludur. Arabuluculuk süresi başlatıldığı zaman, karşılıklı dava açma süresi de durdurulmuş olur.

Arabuluculuk Süresinde Düzenlenen Belgeler

Bu sürede düzenlenen belgeler; Sürenin başlatılma evrakları, toplantı tutanakları ve son karar şeklinde kısımlara ayrılabilir. Arabulucu avukat, her toplantı içerisinde tutanak düzenler ve bu tutanak içerisinde, tarafların anlaşıp anlaşamadığı bilgisi yer alır. Arabulucu, düzenlemiş olduğu bütün evrakları 5 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Ticari davalarda arabuluculuk ve diğer arabuluculuk görüşmeleriniz için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden yararlanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder