Aile Mahkemesi İstinaf

Aile mahkemesi istinaf başvurusu ne anlama gelmektedir? Aile ve aileye dair tüm dava konuları, aile mahkemeleri yetkisinde ilerletilir. Davaların süreçleri devam ederken hâkim; delil, şahit ve diğer tüm bilgilerin detaylı incelemesini yapmakla yükümlüdür.

Mahkemedeki tüm evreler bittikten sonra, hâkim mahkemenin sonucuyla ilgili olarak karar verir. Hâkimin vermiş olduğu karar genel mahkeme kararı olmaktadır. Tarafların genel mahkeme tarafından verilen bu karara itiraz etme hakları vardır.

Genel mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edilmesi için istinaf mahkemesine başvuru yapılması gerekir. İstinaf mahkemesine süresi içinde itiraz başvuru yapılarak, genel mahkemenin kararına itiraz edilebilir. İtiraz, süresi içinde yapılmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Aile mahkemesi istinaf başvurularından biri de, çekişmeli boşanma davası için yapılabilir. Çekişmeli boşanma davası; tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşmaması üzerine açılan dava türüdür.

Çekişmeli boşanma davasında, boşanmanın bütün maddi ve manevi sonuçlarıyla ilgili olan kararları hâkim vermektedir. Hâkim, kararları vermeden önce detaylı incelemeleri yapar ve gerekli gördüğü sürelerde ek delillerin mahkemeye sunulmasını ister.

Çekişmeli boşanma davasının bitmesinden sonra verilen kararlara veya boşanmanın gerçekleşmesine tarafların itiraz etme hakkı vardır. İstinafa başvuru yapılması için boşanma davasının tamamen bitmesi gerekir. Dava bittikten sonra, 2 haftalık istinaf başvuru yapma hakkı süresi vardır. Bu süre içinde karara veya kararlara itiraz etmek isteyen taraf, istinaf hakkını kullanmalıdır. 2 haftalık süre hak düşürücü süredir.

Boşanmada İstinaf Dilekçesi

Aile mahkemesi istinaf başvurusu yapılırken bilinmesi gereken bazı detaylar vardır. İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken öncelikle, iki haftalık hak düşürücü süre içinde dava açılması gerektiği kesinlikle bilinmelidir.

İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken, konuya ve kanun gerekliliklerine uygun dilekçe düzenlemesi de yapılmalıdır. Dilekçe, mahkemeye ulaşacak ilk evrak olacağı için çok önemlidir. İstinaf dilekçesi düzenlenirken;

  • Genel mahkeme dava sürecinin başlama sebepleri
  • Genel mahkeme dava sürecinde verilen kararlar
  • Genel mahkemenin verdiği kararlara itiraz edilmesinin sebepleri
  • İtiraz hakkının kullanılmasına neden olan unsurlar
  • İtirazın haklı sebepleri ve delilleri
  • Varsa Yargıtay kararları (örnek kararlar) dilekçe içeriğinde mutlaka yer almalıdır.

Aile mahkemesi istinaf ve aile mahkemesi süreçleriniz hakkında, detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder