AİLE VE BOŞANMA AVUKATI

Boşanma, günümüz toplumlarının en medeni ihtiyaçlarından biri olmakla birlikte, bireylerin kendi iradeleri ile eşlerinden ayrılmalarını ve evlilik birliğini sonlandırmalarını ifade eder. Boşanma davası içerisinde barındırdığı feri talepler olan velayet ve nafaka gibi kişiler için hassas konularla birlikte üzerinde önemli çalışılması gereken davalardandır.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme tarafların son 6 aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesi veya davanın yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir. Ancak Aile Mahkemesinin bulunmadığı küçük adliyelerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına ve aile hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevlidir.

Yetkili yargı birimleri olan aile mahkemeleri, boşanma davalarında tarafları eşit bir şekilde dinler ve her detayı ve her delili göz önünde bulundurur.

Boşanma Avukatı Av. Merve ARI boşanma davalarının öncesinde, velayet ve nafaka konularında ve boşanma davası süresince avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Boşanma Avukatı Av. Merve ARI

Kişiler boşanma avukatı seçerken, o avukatın tecrübesi ve konuya olan hakimiyeti gibi hususlara dikkat etmelidirler. Ayrıca boşanma davalarında, ceza davalarında olduğu gibi cezai bir hüküm alma ihtimali olmadığı gibi avukatlık ücretleri daha hesaplı olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Genel Boşanma Sebepleri, evlilik birliğinin temelinden sarsılmadır ve bu sebep kanunda tabiri caizse “torba” sebep olarak yer almaktadır. Evlilik birliğinin eşlerden biri için çekilmez hale gelmesindeki nedenler genel boşanma sebeplerinin içerisinde değerlendirilmektedir. Bu anlamda örnek vermek gerekirse, “Eski sevgilisiyle evlenseydi daha mutlu olacağını söylemek” boşanma sebebi olduğu gibi, “eşlerden birinin intihara teşebbüs etmesi” de boşanma sebebidir.

Özel Boşanma Sebepleri ise kanunda tek tek ve özel olarak sayılan boşanma sebepleridir ve bu sebepler; zira, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat süre, terk ve akıl hastalığıdır.

Avcılar Avukat

Avcılar ilçesi Küçükçekmece Adliyesi’ne bağlıdır ve Avcılarda boşanma davası açacak kişiler Küçükçekmece Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdırlar.

Boşanma davası süreci ise boşanma davası açmak üzere dava dosyanın ilgili yargı birimine verilmesi ile başlar ve davanın kabulüne ve reddine karar verilmesi ile birlikte sonra erer.
Boşanma davası açıldıktan sonra ne kadar zaman alacağı ise, davanın alanında uzman boşanma avukatı ile takip edilip edilmediği, davanın anlaşmalı boşanma davası mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı olduğu ve dosyadaki delillerin durumu gibi pek çok değişkene bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel olarak süre belirlemesi yapılacak olursa, anlaşmalı boşanma davaları mahkemeden en kısa sürede alınacak tek duruşmada sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları ise en az 1 yıl sürebilmektedir. Avcılar avukat

Avcılar boşanma avukatları arasında yer alan Av. Merve ARI, boşanma davalarında olduğu gibi boşanma davalarından ayrı açılacak olan velayet, nafaka ve mal rejiminin tasfiyesi davalarında da hizmet vermektedir.

1

Yorum Gönder