Alt İşveren Nedir

Alt İşveren Nedir

Alt işveren nedir ve nasıl bir düzenin içinde yer alır? Bu terim iş hayatında neleri kapsar gibi sorularınızın yanıtını sizin için hazırladığımız bu makalede bulabilirsiniz.

4857 sayılı Kanunun 2. Maddesinde belirtilen içerikten yola çıkarsak şunları söyleyebiliriz; İş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denilir. İşçi çalıştıran gerçek ya da tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara da işveren denilir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiye ise iş ilişkisi denilmektedir. İşveren tarafından hizmet üretmek amacı ile maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte olduğu yere ise işyeri denilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz paragraftaki terimlerin açıklamalarını, alt işveren nedir sorusunu yanıtlamadan önce açıklayarak konu hakkında temel bilgi sahibi olmanızı da istemiş bulunmaktayız.

Alt işveren teriminin bir diğer ismi ise taşeron olmaktadır. Halk arasında bu terim daha fazla bilinmektedir.  Alt işveren nedir sorusunun yanıtı için şunları söyleyebiliriz; Asıl işverenden belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş alan ve o işyerinde ve eklentilerinde kendi adlarına işçi çalıştıran işveren sıfatına sahip olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Taşeron ayna zamanda; bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiğini işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler olarak da tanımlanabilir.

Alt İşveren (Taşeron) Sorumlulukları

Alt işveren (Taşeron) sorumlulukları hakkında, alt işveren nedir başlıklı makalemizin bu kısmında bilgilendirme yapacağız.

  • İş Kanunu uyarınca asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş hukukundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  • “Birlikte sorumluluk” özel olarak güçlendirilmiş bir hukuki sorumluluk hali. Birlikte sorumlu olan kişilerin herhangi birinden kaynaklanan borçları ifa konusunda ortak yükümlülüğü var.
  • Kaza, sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, sosyal güvenlik hukuku gereğince işverene yüklenen tüm sorumluluklardan dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.
  • Daha açık bir ifade ile belirtmek gerekirse; SGK’ya olan her türlü borç (prim, gecikme cezası, gecikme zammı, idari para cezası vs.) hem asıl işverenin hem de alt işverenin birlikte sorumluluğu altında.

Alt işveren nedir ve iş davalarınız için Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayıplı mal çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder