Avcılar Avukatlık Bürosu

Avcılar avukatlık bürosu olarak;

 • Aile hukuku davaları
 • İş hukuku davaları
 • Miras hukuku davaları
 • Gayrimenkul hukuku davaları
 • Ceza hukuku davaları
 • Sözleşme düzenlemeleri
 • Vatandaşlık işlemleri
 • Arabuluculuk işlemleri ve diğer hukuki işlemlerinizde görev yapma yetkisine sahibiz.

Aile hukuku davalarının kapsamında yer alan bazı başlıklar şunlardır;

 • Nişandan ayrılma
 • Boşanma davaları
 • Mal rejimi davaları
 • Velayet davaları
 • Aile konutu davaları
 • Soy bağı davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Velayet davaları
 • Vesayet davaları
 • Nafaka davaları
 • Aileye dair olan diğer konular

Aile hukuku davaları, Türk medeni hukukunda oldukça geniş bir alana sahiptir. Bu dava türlerindeki en temel amaç, aile birliğinin ve aile bireylerinin haklarının korunması olmaktadır.

Avcılar İş Hukuku Avukatı

Avcılar avukatlık bürosu olarak, yetki alanlarımızdan biri de iş hukuku davalarıdır. İş hukuku davaları, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için açılan davalardır. Fakat yeni düzenlenen kanun maddeleri gerekliliğince; bazı iş hukuku davalarında, dava açma hakkı kullanılmadan önce arabulucuya başvuru yapılması gerekmektedir.

Arabulucu sistemine başvuru yapıldıktan sonra, yetkili arabulucu toplantı seansı düzenler. Toplantıya, taraflar katılabileceği gibi varsa vekil avukatları da katılabilir. Toplantıya katılım sağlanması zorunludur. Fakat tarafın veya vekil avukatın hangisinin katılım sağlayacağı kararı, taraf olan kişiye aittir.

Arabulucu toplantılarında taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, yetkili arabulucu bir tutanak düzenler ve tutanakta anlaşma şartları belirlenir. Fakat taraflar toplantılar süresinde anlaşma sağlayamazsa, anlaşma sağlanamadığına dair tutanak düzenlenir. Tutanak düzenlemesinden sonra, dava açma hakkını kullanmak isteyen taraf, süresi içinde mahkemeye başvuru yapmalıdır.

Avcılar Miras Hukuku Avukatı

Avcılar avukatlık bürosu dava yetkilerinden biri de miras hukukudur. Hukuk büromuz hem miras davalarına bakmaktadır hem de miras davalar hakkında danışmanlık vermektedir. Miras davaları mirasılar arasında olabileceği gibi 3.kişiler tarafından da mirasçılara yönelik dava açılabilir. 3.kişiler kendi alacaklarını korumak amacıyla mirasçıya dava açma hakkına sahiptir.

Miras hukuku dava başlıklarından bazıları şu şekildedir;

 • Mirasın paylaştırılması
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve iptali
 • Tenkis davası
 • Mirası reddi davası
 • Mirasta denkleştirme davası
 • Terekenin tespiti davası
 • Muris muvazaası davası (Mirastan mal kaçırma davası)
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Saklı pay hakları davası

Avcılar avukatlık bürosu ve Avcılar Avukat ile internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak iletişim kurabilirsiniz. Dava konunuz hakkında detaylı bilgi edinmek için danışmanlık randevusu alınız.

0

Yorum Gönder