Babalık Hükmü

Babalık Hükmü

Babalık hükmü yani soy bağının kurulmasıyla birlikte baba ve çocuk arasındaki bağın resmi olarak kurulmasıdır. TMK madde 298 hükmünden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Tanıma, babanın nüfus memuruna ya da mahkemeye yazılı başvurusu veya resmi senetle ya da vasiyetname eşliğinde yapmış olacağı resmi olan beyan ile olabilmektedir.

Çocuğun anne yönünden nesbi yani soy bağı, doğum anından itibaren kurulmaktadır. Fakat çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmemişse, baba ile arasındaki ilişki kurulana kadar, babanın resmi olarak velayet hakkı bulunamaz. Bu geçen süreçte velayet hakları tamamen anneye ait olmaktadır. Ayrıca başka bir erkekle soy bağı bulunmayan çocuk için, soy bağı kurulabilir. Yani babalık hükmü kapsamının olması için çocuk, babanın haricinde bir nüfusa kayıtlı olmamalıdır.

Soy Bağının Reddi Davası

Soy bağının reddi davası, anne ve çocuğa karşı açılan bir davadır. Evlilik devam ederken ya da evlilik bittikten sonra iddet süresi kaldırılmadıysa eğer, bu süreçte doğan çocuk erkek eşin karinesine bağlı olarak kayıt yapılabilir. Erkek eş, çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyorsa eğer, çocukla arasındaki soy bağının reddinin gerçekleşmesi için dava açma hakkına sahiptir.

Erkeğin soy bağını reddetme hakkı olduğu gibi, çocuğunda bu davayı açma hakkı bulunmaktadır. Çocukta soy bağının reddi yani nesebin reddi davasını, Kanun maddeleri gerekliliğince açabilmektedir. Çocuk bu davayı, anne ve adı geçen erkeğe karşı açabilmektedir.

Babalık hükmü başlıklı makalemizin son kısmında, hamilelik sürecinde yapılan evlilikte çocuğun nesbi durumundan bahsedeceğiz.

Hamilelikten Sonra Yapılan Evlilikte Çocuğun Soy Bağı

Hamilelikten sonra yapılan evlilikte çocuğun soy bağı nasıl olmaktadır? Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babanın evlenmesi dâhilinde evlilik içerisinde doğmuş sayılır. Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında veya evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki ya da evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmekle yükümlü olmaktadır. Çocuğun doğumunun bildiriminin yapılmamış olması, çocuğun evlilik birliği içerisinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olmasına engel olmaz. Çocuğun bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğü bu tanımayı çocuğa, annesine ya da çocuk vesayet altındaysa vesayet makamına tebliğ etmekle yükümlü olmaktadır.

Babalık hükmü ve diğer aile hukuku davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Boşanma Dilekçesi Örneği için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder