FİKRİ MÜLKİYET AVUKATI

Şahısların fikri çalışmalarından oluşan özgün ürünleri hem malvarlığı değerleri olarak ekonomik bir anlam ifade etmekte hem de bu ürünler üzerinde şahısların manevi menfaatleri bulunmaktadır. Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik yoğun taleple orantılı olarak şahısların bu ürünler üzerindeki fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sık olarak rastlanmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı olarak ta dava ilerleten Av. Merve Arı, müvekkillerine marka, endüstriyel tasarım, alan adları ve patentler telif ve yan haklar, reklam hukuku, haksız rekabet ve haksız yarar sağlama vb. Fikri Mülkiyet Hukuku Davalarında hukuki çalışmalar yapmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Markalar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Bunları inceleyecek olursak:

-Markalar işaretledikleri şey bakımından, mal ve hizmet markası şeklinde ikiye ayrılır.

-Mal markaları, malın üzerine konulan markalar olup, fabrika ve ticaret markası şeklinde ikiye ayrılır.

-Markalar, sahipleri ve işlevleri bakımından; ferdi, ortak ve garanti markası şeklinde üçe ayrılır.

-Ortak markanın iki türü vardır: Üyelik markası ve kaynak markası.

-Ferdi marka üçe ayrılır: Münferit, elbirliği ve paylı.

-Garanti markası 4’e ayrılır: Ortak özellik, üretim usulü, coğrafi kaynak ve kalite.

Fikri Mülkiyet Hukuku kendi alanı içerisinde birçok ana dala ayrıldığı için tecrübe ve bilgi sahibi değilseniz dava sürecinizde yanlışlık yaşamanıza sebep olur. Dava sürecinizle ilgili olarak ya da davanızın yürütülebilmesi için Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı Av. Merve Arı ‘nın tecrübe ve bilgilerinden yardım alabilirsiniz.

Beylikdüzü Avukat

Avukat olarak danışan ve müvekkillerimize önemle belirtmek isteriz ki; Hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Hukukumuz bu gibi hak ihlallerine tazminat hukuku ve ceza hukuku olmak üzere iki farklı sonuca bağlamış olup her iki hukuk alanının da etkin bir şekilde kullanılmasının istenen neticelere ulaşılabilmesi için önemli olduğu görülmektedir.

Haksız olarak fikri ürünlere tecavüz edildiği isnadına karşılık bu davaların çok ciddi sonuçları göz önüne alındığında böyle bir iddia ile karşılaşan kişilerin de etkin hukuki yardım alması gerekmektedir. Fikri Mülkiyet Hukuku Davalarınız ile ilgili olarak Beylikdüzü Avukat’ a başvurabilirsiniz.

0

Yorum Gönder