Bileşik Suç Nedir

Bileşik Suç Nedir

Bileşik suç nedir ve bu suç unsuru nasıl oluşur gibi soruların yanıtını verebilmek amaçlı olan bu makale hukuk büromuz tarafından hazırlanmıştır.

Kanun koyucu bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç ” denilmektedir şeklinde belirtmiştir.

Suçların içtimaı kapsamında, Yeni Ceza Kanunun 42. maddesinde “bileşik suç”, 43. maddesinde “zincirleme suç” kapsamına yer verilmektedir.

Bileşik suçta tek başlarına suç teşkil eden iki ayrı eylem birleşmekte, ancak suçlardan biri diğerinin içinde eridiğinden, faile iki ayrı suçtan değil, yalnızca en ağır neticenin karşılığı olan suçtan ceza verilmektedir.

Bileşik suç nedir sorusu hakkında şunları da söyleyebiliriz; farklı suç olarak düzenlenen birden fazla sonuç bir araya gelip, kendisini oluşturan suçlardan tamamen ayrı isim ve özellikte bağımsız bir suç oluşturmaktadır. İki suçun bir araya gelip birleşerek, bileşik suç oluşturma durumu iki şekilde meydana gelebilmektedir. Bunlardan ilki, bir suçun diğerinin unsuru; ikincisi ise, bir suçun diğer suçun ağırlaştırıcı nedeni olması halidir.

Bileşik suç nedir başlıklı makalemize, zincirleme suç kavramını anlatarak devam edeceğiz.

Zincirleme Suç Nedir

Zincirleme suç nedir sorusu hakkında makalemizin bu kısmında açıklamalar yapacağız. Zincirleme suç, diğer bir ismiyle müteselsil suç olmaktadır. Yani aynı kişiye karşı farklı zamanlarda sergilenen birden fazla hareketle bir suç işleme kararının icra edilmesi veya aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmesi durumudur.

Türk Ceza Kanun’larında bileşik suç nedir ve zincirleme suç nedir kavramları önemli bir yere sahip olmaktadır.

Zincirleme suçun oluşması için bazı şartların bir arada olması gerekmektedir. Bunları belirtecek olursak;

  • Zincirleme (müteselsil) suç hükümlerinin uygulanabilmesi için ilk şart; aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla kere işlenmesidir. Failin işlediği her bir suçun niteliği farklı ise, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
  • Zincirleme (müteselsil) suç hükümlerinin uygulanabilmesi için ikinci şart; işlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olmasıdır. Mağdurların farklı olması halinde zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.
  • Zincirleme (müteselsil) suç hükümlerinin uygulanabilmesi için üçüncü şart; işlenen bu suçların “aynı suç işleme kararı” altında işlenmesidir. Failin aynı suç işleme kararını icra edip etmediğini anlamak için suçun işlendiği zaman, yer ve failin kastı değerlendirilerek sonuca ulaşılır.

Bileşik suç nedir ve Ceza Davalarınız hakkında detaylı bilgi almak için Esenyurt Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilişim gizliliğini ihlal suçu hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

35

Yorum Gönder