Boşanma Avukatı Esenyurt

Boşanma avukatı Esenyurt olarak, bilgilendirme amaçlı hazırladığımız yazı içeriğimizde boşanmaya konu olabilecek bazı nedenlerden bahsedeceğiz. Kanun sistemimize göre; 1 yıldan daha az evli olanlar, boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlayamayanlar ve taraflardan birinin boşanmayı istememesi durumlarında çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi içinde, hakkında dava açılan yani davalı olan tarafın ispatlanır bir kusuru olmalıdır. Burada bahsettiğimiz kusur, kanun koyucu tarafından kabul gören bir kusur olmalıdır. Aksi olan durumlarda mahkeme, davayı kabul etmez ve davanın reddedilmesine karar verir. Boşanmaya neden olabilecek bazı konu başlıkları;

 • Zina
 • Hayata kast
 • Onur kırıcı davranış
 • Haysiyetsiz yaşam
 • Suç işleme
 • Pek kötü davranış
 • Diğer genel boşanma sebepleri

Boşanma avukatı Esenyurt olarak belirtmek isteriz ki; genel boşanma sebepleri içeriğinde pek çok madde yer almaktadır. Burada yer alan madde içerikleri kişiyi duygusal, ruhsal, psikolojik vb. tarzlarda etkileyen nedenlerdir.

Büyükçekmece Avukat

Yazımızın bu alanında zina nedeniyle boşanma davası hakkında bilgilendirme yapacağız. Zina, özel boşanma sebepleri ve mutlak boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Yani mahkemeye zinanın ispatı yapılırsa, mutlak değerle boşanma gerçekleşir. Kanun koyucu zinaya dair olarak sayılabilecek durumları belirlemiştir. Bunlara örnek teşkil edecek birkaç madde belirtecek olursak;

 • Her şekilde kurulan cinsel ilişki zinadır
 • Bir defalık cinsel ilişki zina için yeterlidir
 • Otelde geceyi geçirmek (zorunluluk harici) zinadır
 • Yalnız olarak aynı evde geceyi geçirmek (zorunluluk harici) zinadır

Büyükçekmece Aile Mahkemesi

Boşanma avukatı Esenyurt olarak, yazımızın bu kısmında zinaya konu olabilecek unsurların ispat edilebilme koşullarından bahsedeceğiz. Türk Hukuk sistemine göre, mahkemeye beyan edilen her durumun ispat edilebilir olması gerekir. Aksi olan durumlarda, hâkim ispat edilmeyen hiçbir unsur için karar vermez. Hâkim, mahkemeye sunulan delil ve şahitlerin yanı sıra, bunları yeterli görmezse veya ek delil görmek isterse, belli başlı bilgileri de taraflardan isteme hakkına sahiptir. Ayrıca gerekli gördüğü durumlarda da, yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim yaparak, evrak teminini sağlayabilir.

Zina unsurunun ispatı için geçerli olan unsurlara örnek verecek olursak;

 • Hamile kalmak
 • Zührevi hastalık
 • Fotoğraflar
 • Mesajlar
 • Düğün yapmak
 • İletişim araçları
 • Tanık anlatımları
 • Kesinleşmiş hükümlülük kararı
 • Soruşturma evrakı
 • Otel kayıtları
 • Hamilelik testi
 • Resmi evraklar
 • Diğer araçlar

Boşanma avukatı Esenyurt ile görüşmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder