Boşanmada Aldatma Delilleri

Boşanmada aldatma delilleri, davayı açan kişi tarafından mahkemeye sunulmalıdır. Çünkü ispat yükümlülüğü davacınındır. Kanunen geçerli olan bazı deliller şu şekildedir;

 • Şahitlerin beyanları
 • Telefon kayıtları ve mesaj türleri
 • Sosyal medya paylaşımları ve içerikleri
 • Uçak ya da otel kayıtları
 • Güvenlik kamerası kayıtları
 • Fotoğraflar ve video kayıtları
 • Başka bir dava dosyası ile bağlantılı olan belgeler
 • Kredi kartı kayıtları
 • Banka kayıtları
 • Sadece bir defaya mahsus ve zinayı ispat etmek amaçlı ses kaydı

Zina yani aldatma nedeniyle boşanma davası açıldığı zaman, zina olgusunun mahkemeye ispat edilmesi gerekir. Hâkim, mahkemeye iletilen tüm delilleri inceler, şahit beyanlarını dinler ve gerekli gördüğü durumlarda da farklı delillerin mahkemeye sunulmasını isteyebilir.

Aldatma Sonucu Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada aldatma delilleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, zina nedeniyle boşanma davasında mal paylaşımı hakkında bilgilendirme yapacağız.

Mal paylaşımı yapılırken; boşanma davasının şekli ve davanın konusu önem teşkil etmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı, tarafların ortak kararına göre yapılmalıdır. Aksi olan durumlarda anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar arasında herhangi bir mal rejimi uygulaması yoksa karar verme yetkisi hâkime ait olmaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Zinaya yani aldatmaya bağlı olarak açılan boşanma davalarında, hâkim karar verme yetkisini değerlendirerek aldatılan tarafa öncelik tanıyabilir. Her zina nedeniyle boşanma davasında bu durum geçerli olmasa da, aldatmanın sonuçlarına göre bu kapsam uygulanabilir ve hâkim bu değerlendirmeyi yaparken hakkaniyet ölçüsünde yapmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Şartları

Boşanmada aldatma delilleri konusu kadar önemli olan bir konuda, bu sebebe bağlı olarak boşanma davası açmanın şartlarıdır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu şartlar şu şekildedir;

 • Resmi olarak geçerli sayılan evliliğin varlığının olması (İmam nikâhı resmi bir evlilik değildir)
 • Zinanın evlilik birliği devam ederken gerçekleşmiş olması
 • Eşlerden birinin, 3.kişiyle cinsel birliktelik yaşaması ve bu birlikteliğin isteyerek yaşanması (Tecavüz vb. olgular zina sayılamaz)
 • 3.kişiyle cinsel birliktelik yaşayan eşin kusurlu olması
 • Aldatılan eşin, zinayı affetmemiş olması
 • Zamanaşımı süresi dolmadan davanın açılmış olması gerekmektedir. (Her boşanma davası konusunun farklı bir zamanaşımı süresi vardır. Bu süre dolduktan sonra dava açılamaz veya açılan dava reddedilir)

Boşanmada aldatma delilleri ve boşanma davası açma hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder