Ceza Davasında Zamanaşımı

Ceza Davasında Zamanaşımı

Ceza davasında zamanaşımı var mıdır varsa nasıl uygulanır gibi sorularınızın yanıtını, sizler için hazırladığımız bu makalemizde bulabilirsiniz.

Davada zamanaşımı, belirlenen sürede davanın açılmaması durumunda veya açılan davanın belirlenen sürede sonuçlanmaması durumunda, devletin cezalandırma yetkisinden vazgeçmesi ve açılan davanın düşmesi durumudur.

Ceza davası, kendi içerisinde birçok konuya ayrılmaktadır. Ceza hukuku, içerdiği konular açısından, Türk Medeni Hukukunda en geniş yere sahip olmaktadır. Bu kadar geniş bir yapıya sahip olan Ceza Davalarında her konunun usulü ve yargılaması da farklı olmaktadır. Ayrıca ceza davalarında zamanaşımı konusu da kendi içinde farklılıklar göstermektedir.

Zamanaşımı Süresi Ne Zaman Başlar?

Zamanaşımı süresi ne zaman başlar konusu Ceza davası içerisinde bulunan kişiler için merak edilen bir konudur. Bu tarz davalarda zamanaşımı süresi, suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlamaktadır. Türk Ceza Kanununun, ceza davalarında zamanaşımı konusu hakkındaki kıstasına baktığımız zaman;

  • Tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden,
  • Teşebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden,
  • Kesintisiz (mütemadi) suçlarda kesintinin gerçekleştiği (temadinin sona erdiği) günden,
  • Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden,
  • Çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun 18 yaşını bitirdiği günden itibaren olduğunu görmekteyiz.

İştirak halinde işlenen suçlarda ise, asli maddi failin (asıl fiili işleyenin) yaptığı hareket esas alınarak azmettiren, yardım eden ve diğer şeriklere uygulanacak dava zamanaşımı süresi ortak bir şekilde belirlenir.

Ceza davalarında zamanaşımı başlıklı makalemize, zamanaşımı süreleri hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Ceza Davasında Dava Zamanaşımı Süresi Nasıl Uygulanır

Ceza davalarında zaman aşımı süresi nasıl uygulanır, sorusu için ilk olarak belirtmek istediğimiz bilgi; suçun işlendiği tarihte ergin olmayan çocuğun yaş faktörünün bu konu hakkında değişiklik yapacağını belirtmek olmaktadır.

Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren yukarıda belirttiğimiz esaslar çerçevesinde TCK md. 66/1’e göre hesaplanır. Buna göre;

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl,
  • Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl,
  • Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl,
  • 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl,
  • 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl geçmesiyle ceza davası hakkında düşme kararı verilir.

Ceza davalarında zamanaşımı ve ceza davaları hakkında bilgi almak için Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ceza mahkemesi kanunu hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder