Devletin Mirasçılığı Nasıl Olur

Devletin Mirasçılığı Nasıl Olur

Devletin mirasçılığı nasıl olur ve Devlet hangi durumlar esas alındığı zaman mirasçı olur gibi sorularınızın yanıtını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Miras Kanunu madde 501’e göre, “Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer”. Buna göre, Devletin, yasal mirasçı sıfatıyla terekeye el koyabilmesi için, miras bırakanın hiçbir yasal mirasçısının bulunmamasının yanında, terekenin tümü için mirasçı atamamış olması da gerekir. Terekenin tümü için atanmış mirasçının bulunduğu hallerde, Devlet yasal mirasçı sıfatını kazanamaz. Buna karşılık Devletin mirasçılığı konusuna farklı şekilde bakarsak;” Hiçbir yasal mirasçısı bulunmayan miras bırakan, terekenin bir bölümü için mirasçı atamışsa, geri kalan kısım, yasal mirasçı sıfatıyla Devlete kalacağı için, Devlet atanmış mirasçı ile birlikte miras ortaklığını oluşturur” diyebiliriz.

Devletin mirasçı olabilmesi için, miras bırakanın hiçbir şekilde yasal mirasçısının olmadığı ispat edilmelidir.

Devletin mirasçılığı nasıl olur, konusu hakkında belirtmek gerekir ki; Devletin mirasçılığının iki özelliği vardır.

Devletin Mirasçılık Özellikleri

Devletin mirasçılık özellikleri kendi içinde iki şekilde incelenebilir. Önce, Devletin mirasçı olduğu hallerde, terekenin resen resmi defteri tutulur. Oysa, diğer yasal ve atanmış mirasçıların bulunduğu hallerde, terekenin resmi defterinin tutulabilmesi için, MK 619/I’e göre, mirasçılardan birinin talepte bulunması gerekir.

İkinci özellik, Devletin miras bırakanın borçlarından sorumluluğunda vardır. Devletin, diğer mirasçılardan farklı olarak, borçlardan sınırsız sorumluluğu yoktur. MK 631/II’e göre Devlet, deftere yazılmış olan tereke borçlarından sınırsız ve kişisel olarak değil, sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumludur.

Devletin mirasçılığı nasıl olur başlıklı makalemize, Özellikle yurt dışında yaşayan kişilerin merak ettikleri bir soruyu yanıtlayarak devam edeceğiz.

Yıllarca Bölüşülemeyen Miras Devlete Kalır mı?

Yıllarca bölüşülemeyen miras Devlete kalır mı ve Devletin böyle bir yetkisi var mıdır? Makalemize başlarken belirttiğimiz gibi Devletin miras hakkından alması için belli başlı kuralların olması gerekir. Fakat bazı kişiler, özellikle yurt dışında yaşayarak Ülkemiz Kanunları hakkında bilgi sahibi olmayan kişileri bu şekilde yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır.

1982 tarihli Anayasamızın 35. maddesi “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir” diye belirtmiştir. Miras hakkı mülkiyet hakkını da doğuracağından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokolün 1 inci maddesi “ Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır” demektedir.

Devletin mirasçılığı nasıl olur ve Miras Hukuku hakkında detaylı bilgi almak için Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Ceza davasında zamanaşımı süresi hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

3

Related Posts

Yorum Gönder