Ceza Mahkemesi Kanunu

Ceza Mahkemesi Kanunu

Ceza mahkemesi kanunu TCK’da oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır. Bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde, konuya dair bilgiler vermeyi amaçladık.

Ceza hukukunun günümüzdeki asıl amacı toplum yaşamı bakımından önemli olan değerleri koruyabilmektir. Buda esas itibariyle suç işlenmesini önleme amacı ile gerçekleştirilmeye çalışılır. Herhangi bir şekilde bireylere, topluma, topluluklara, devlete, uluslar arası düzene zarar veren davranışlar, devletin yaptırım gücüne muhatap olurlar. Bu yaptırım çoğu kez medeni hukuk yaptırımlarıyken, bazı durumlarda da idare hukuku yaptırımları olabilir ve bazen de bu iki yaptırım türü veya hukuk düzeninin öngördüğü diğer yaptırımlar yeterli olmaz ve işte o anda ceza mahkemesi hukukuna ihtiyaç olur.

Türk Ceza Kanunu maddeleri doğrultusunda, toplum içerisinde haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetlerinin kaldırılması ve huzur esas alınmaktadır. Bu sebeple de yapılan her eylemin cezası, farklılıklar göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu Uygulama Alanı

Ceza mahkemesi kanunu başlıklı makalemize, Türk Ceza Kanunu uygulama alanı hakkında bilgiler vererek devam edeceğiz.

Ceza hukukunun uygulama alanını 3 kısma ayırabiliriz. Bunlar; zaman bakımından, yer bakımından ve kişi bakımından olan durumlardır.

Zaman Bakımından: Türk Ceza Kanunu suçun, işlendiği zamanın kanununa tabi oluşu prensibini kabul etmiştir. Kanunlar yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren, ilgili oldukları olaylar hakkında derhal uygulanır.

Yer Bakımından: Bu konuda suçun işlendiği yer yani ülke ve buranın kanunları göz önünde bulundurulur.

Kişi Bakımından: Kişi bakımından olan durumlar kendi içinde kısımlara ayrılır. Bunlar; Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, uluslar arası yargı bağışıklığı, yabancı bazı asker ve sivil kişiler, kamu görevlileri olmaktadır.

Ceza mahkemesi kanunu başlıklı makalemize, suç kavramının içerikleri ve başlıkları olarak devam edeceğiz.

Suçun Ayrımları

Suçun ayrımları Türk Ceza Kanun’larında oldukça geniştir. Bu kısımda bunları bazı maddeler halinde şema şeklinde belirteceğiz.

1-) Suçun Genel Teorisi

a-) Haksızlığın ve kusurluluğun dışında kalan hususlar

b-) Suçun yapısal unsurları

  • Suçun kanuni unsuru
  • Maddi unsurlar
  • Manevi unsurlar
  • Hukuka aykırılık unsuru

c-) Ceza sorumluluğunu kaldıran sebeplerde sınırın aşılması

d-) Hedefte sapma

2-) Suçun Özel Beliriş Şekilleri

a-) Teşebbüs

b-) Suçluların çokluğu

c-) Suçların içtimaı

Ceza mahkemesi kanunu ve ceza davaları hakkında detaylı bilgi almak için Esenyurt Ceza Avukatı ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu cezası hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder