Denetimli Serbestlik Nedir

Denetimli serbestlik nedir ve hangi suçun cezasında bu uygulama yapılır? Kişinin işlemiş olduğu suçtan dolayı cezasını hapishanede değil de halk arasında farklı kurallara uyarak çekmesine denetimli serbestlik denilmektedir.

Denetimli serbestlik kararı verilebilmesi için gizlilik, insan onuruna saygı ve dürüstlük, tarafsızlık, yüksek yarar gibi ilkeler göz önünde bulundurulur. Denetimli serbestlikten yararlanabilecek kişiler hakkında yapılan düzenleme 5275 sayılı kanunun 105/a kısmında yer almaktadır. Yetişkinlere ve çocuklara uygulanan denetimli serbestlik koşulları birbirinden farklı uygulamalara tabii tutulmaktadır.

Denetimli serbestliğin en temel amacı kişinin ıslah edilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Bu sebeple de süreç içerisinde kişiye bazı sorumluluklar yüklenmektedir. Bahsi geçen sorumluluklar halkın ve toplumun faydasına olacak görevlerde yer almak tarzında olmaktadır. Denetimli serbestlik kapsamında kişiye yüklenen sorumluluklar şu şekilde olabilir;

Kamu yararına olan bir işte ücretsiz çalışılması. Eğer hükümlü başka bir işyerinde çalışıyorsa bu uygulama yapılmaz.

Hükümlü olan kişinin konut ya da bölge sınırları içerisinde yaşaması.

Hükümlü olan kişinin belirlenen bölgelere girişinin yasaklanması.

Hükümlü olan kişinin mahkeme tarafından belirlenen özel programlara katılması zorunluluğu.

Beş Yıl Denetimli Serbestlik Nedir

Denetimli serbestlik nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra beş yıl süre ile devam eden denetimli serbestlikten bahsedeceğiz. Beş yıl denetimli serbestlik nedir sorusunun yanıtını iki şekilde inceleyeceğiz.

5 yıl denetimli serbestlik kararı mahkeme tarafından verilen hüküm değerinde olabilir. Yani burada hükümlü sıfatında olan kişi 5 yıl boyunca denetimli serbestlik kurallarına uyum sağlamak zorundadır. Aksi olan durumda yani hükümlü kurallara uymazsa mahkeme kendisine yeni bir ceza belirler ve denetimli serbestliği bozulmuş olur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu onayı ile verilen yeni karar göre ise; 31.07.2023 tarihinden itibaren Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl ya da daha az süre kalanlar yeniden ceza evine dönmeyecek. Bu hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında cezalarına devam edecek.

Kabul edilen bu yeni uygulamaya göre; 31.07.2023 tarihinden itibaren denetimli serbestlikte olan fakat izinli sayılanların yükümlülükleri kaldırılacak. Ama hükümlüler bu sürede suça karışırsa ceza evine alınacak.

Denetimli Serbestlik Şartları

Denetimli serbestlik nedir sorusunun yanıtlarını vermeye devam ederken, yazımızın bu kısmında denetimli serbestlik uygulamasının şartlarından bahsedeceğiz.

Denetimli serbestlik her mahkûm için avantaj sağlayan bir olgudur. Denetimli serbestliği hak kazanan her kişiye topluma uyum sağlaması için bir şans verilmektedir. Fakat kanunlarımız gerekliliğince her mahkûma bu avantaj sağlanmaz. Çünkü denetimli serbestlikte hem mahkumun topluma uyum sağlaması hem de toplumun güven içinde yaşaması ilkeleri esas alınır.

Mahkeme tarafından hükmü kesinleşen her mahkûm denetimli serbestlikten faydalanamaz. Hukuk sistemimiz denetimli serbestlikten faydalanılabilmesi için bazı olguların gerçekleşmesi kararına varmıştır. Bu kararları belirtecek olursak;

  • Hükümlünün denetimli serbestlikten faydalanmak istediğini belirten bir dilekçe düzenlemesi ve bu dilekçeyi mahkemeye ulaştırması gerekir
  • Hükümlünün ceza evinde geçirdiği sürede iyi halli olması gerekir
  • Hükümlünün kendisi için belirlenen kurallara uyum sağlıyor olması gerekir

Denetimli Serbestliğe Uymama

Denetimli serbestlik nedir sorusunun yanıtı kadar önemli olan bir soruda bu kapsama dahil olan mahkûmun kurallara uymaması durumunda gerçekleşecek olan hükümlerdir.

Türk Ceza Kanunları gerekliliğince, toplumun huzurunu bozan ve kişilerin haklarını ihlal edenlere yönelik cezai uygulamalar yapılır. Cezai uygulamalar kişinin suçuna oranla belirlenir. Belirlenen cezalardan en hafif olan uygulamalardan biri olarak bilinen denetimli serbestlik mahkûma avantaj sağladığı gibi kurallara uymaması halinde de daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Denetimli serbestliğe hak kazanan mahkûm, kendisine verilen ihtiyati tedbirlere uyacağına dair teminat vermiş olarak görülür. Kişi denetimli serbestlik kurallarına uyum sağlamazsa bu şekilde olan infazı ortadan kaldırılır. Denetimli serbestliğe uyum sağlamayan kişinin infazı ortadan kaldırılınca, cezasını açık cezaevinde çekmeye devam eder.

Denetimli serbestlik nedir ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder