Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Süresi

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresi kaç gündür? İhbar süresi; İşçi tarafından istifa verildikten sonra ya da işverenin işçiyi işten çıkartması durumunda, işten ayrılmadan önce işyerinde geçirilmesi gereken süredir.

İhbar süresi, işçinin işyerinde geçirmiş olduğu yıla göre yani kıdemine göre belirlenir. Bu hesaplama işten ayrılma nedenine göre de değişiklik göstermektedir. Örneğin; İşveren ya da işçi haklı fesih nedeniyle işi sonlandırırsa bu koşulda ihbar süresinin dolması beklenmez.

İş kanunlarına göre, sadece kadınlar için geçerli olan bir ihbar süresi beklenmemesi uygulaması olmaktadır. Bu durumda evlilik nedeniyle işten ayrılmada geçerlidir. Kadın işçi, evlilik birliğini kurduğu andan itibaren 1 yıl içerisinde istediği herhangi bir günde, gerekli bildirimleri yaparak anında işten ayrılma hakkında sahiptir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Tazminat Hesaplama

Evlilik sebebiyle işten ayrılma ihbar süresi olmasa da, kadın işçinin bu koşullarda almaya hak kazandığı tazminat hakkı vardır. İş kanunlarına göre, kadın işçi evlilik dolayısı ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir. Burada bilinmesi gereken en önemli olgu, kadın işçinin sadece kıdem tazminatı ve alacağı olan diğer özel ücretleri alabilmesidir.

Kadın işçi, evliliğe bağlı olarak işten ayrıldığı zaman sadece ihbar tazminatını alamaz. Kıdem tazminatını da, işyerinde geçirdiği yıla göre alabilme hakkında sahiptir. Kıdem tazminatı, her yıla göre bir maaş ve diğer alacaklar olarak hesaplanır. Hesaplama yapılırken, işçinin son maaşı göz önünde bulundurulur ve buna göre hesaplama yapılır. Fakat kadın işçi, işyerinde 1 yılı tamamlamadan evlilikten dolayı kıdem tazminatı alamaz.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi Noter

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresi konusunun sonrasında, işi sonlandırırken düzenlenmesi gereken dilekçeden bahsedeceğiz. İşçi, iş hayatını sonlandırırken dilekçe eşliğinde bunu işverene ya da konuyla ilgili birime bildirmelidir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılırken işçi; Yetkili birime hitaben bu dilekçeye başlar ve dilekçe içerisinde işten ayrılma nedeni, işe başlama tarihi, işi sonlandırma tarihi, alacakları, alacaklarının yatırılması gereken hesap bilgileri ve diğer bilgileri belirtmelidir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi dilekçesini; Yetkiliye elden teslim edebilir, mail halinde yollayabilir, noter aracılığı ile yollayabilir. Buradaki tercih işçiye kalmış olsa da, en önlem içeren koşul noter aracılığı ile yollanmasıdır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresi ve iş davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

2

Yorum Gönder