Hangi Davalarda Arabuluculuk Zorunlu

Hangi davalarda arabuluculuk zorunlu olmaktadır? Bu sorunun yanıtı dava açmak isteyen herkes tarafından merak edilmektedir. Çünkü kanun koyucunun son yıllarda işleme koymuş olduğu arabuluculuk sistemi, kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır. Ayrıca bu sistem pek çok davanın açılmadan önce başvurulması zorunlu olan bir mercidir.

Arabuluculuk sistemi kendi içerisinde 2 kısma ayrılmaktadır. Bunlar;

İhtiyari arabuluculuk: Dava hakkı bulunan kişilerin, zorunlu olmadığı halde sürecin kısa sürede sonuçlanması için arabulucuya başvurma şekilleridir. Her türlü özel hukuk kapsamı hakkında ihtiyari arabuluculuğa başvuru yapılabilir.

Zorunlu arabuluculuk: Zorunlu olan arabuluculuk, dava açılmadan önce başvuru yapılması kesin şart olan şekildir. Bu durumda mağdur olduğunu düşünen kişi, süresi içinde dava açmadan önce arabulucuya başvuru yapmalıdır. Arabulucuya başvuru şartı olduğu halde, ilk olarak dava açma yolunu tercih eden kişinin davası mahkeme tarafından reddedilir.

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Hangi davalarda arabuluculuk zorunlu sorusunun en detaylı kısımlarından biri de, iş davaları içeriğinde yer almaktadır. İşçi ve işveren arasında yaşanılan pek çok uyuşmazlık hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru şartı oluşturulmuştur.

İş davalarında zorunlu olan arabuluculuk konuları şu şekildedir;

  • İşe iade kapsamı
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Fazla çalışma-fazla mesai ücreti
  • Yıllık ücretli izin alacakları
  • Maaş alacakları
  • Genel tatil ücretleri, milli ve dini tatil ücretleri
  • İşçi ve işverenin birbirine hakaret içeren sözlerinden oluşan konular
  • İşyeri malzemelerine zarar verilmesinden kaynaklanan tazminat hakları

İş kazaları ya da meslek hastalıkları vb. konulardan oluşan maddi ve manevi tazminat hakları konuları, arabuluculuk sistemine başvuru yapılmadan mahkeme yolu ile ilerletilebilecek konular arasındadır.

Arabuluculuk Toplantısına Katılım

Hangi davalarda arabuluculuk zorunlu konusu gibi bilinmesi gereken bir konuda, arabuluculuk toplantıları olmaktadır. Arabuluculuk toplantıları, yetkili arabulucu tarafından düzenlenir. Bu toplantılar, taraflar arasındaki anlaşma etkenine bağlı olarak 4 defa yapılabilir.

Arabuluculuk toplantılarında, yetkili arabulucu tamamen tarafsız şekilde bulunmakla yükümlüdür. Taraflar toplantı içeriklerinde karşılıklı olarak taleplerini kabul edip etmeyeceklerini beyan ederler. Her toplantı sonrasında bu görüşler tutanak halinde yetkili arabulucu tarafından düzenlenir.

Arabuluculuk toplantılarına taraflar kendileri katılabilir ya da vekil avukatları toplantılara katılabilir. Taraf isterse vekil avukatı olmasına rağmen kendisi de katılım sağlayabilir. İşverenin katılım sağlaması gereken arabuluculuk toplantısına, yazılı şekilde belgelendirdiği çalışanı da katılım sağlayabilir.

Hangi davalarda arabuluculuk zorunlu sorusu hakkında ve arabuluculuk taleplerinizle ilgili görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder