Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle işten ayrılma unsuru var mıdır? Evlilik, kadın ve erkeğin resmi şekilde ortak hayat kurmalarıdır. İş hayatına istifa şeklindeki etkisi ise, sadece kadın için geçerli olan bir durumdur. Şöyle ki; Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde kadın işçi, işinden evlilik nedeni ile istifa edebilir. Ayrıca bu durumda kadın işçinin, kıdem tazminatı alma hakkı kendiliğinden doğan bir haktır. İşveren bu talepte işçinin sadece kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Aksi olan durumda yani kadın işçinin kıdem tazminatı ödenmezse, iş kanunlarının gereklilikleri doğrultusunda işlem başlatılabilir.

Kadın işçinin, evlilik nedeni ile istifa edebilmesi için belli başlı olguların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;

– İşçi ve işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesi olmalıdır
– İşçi, bağlı bulunduğu iş yerinde 1 yılını doldurmuş olmalıdır
– İş sözleşmesi kıdem tazminatına engel olmayacak şekilde, yani evliliğe bağlı olarak sonlandırılmış olmalı
– İş sözleşmesini sonlandıran işçi kadın olmalıdır. Erkek işçinin böyle bir hakkı bulunmamaktadır
– Evliliğin ilk 1 yılında bu şekilde istifa edilebilir, ilerleyen zamanlarında bu şekilde bir istifa yapılamaz

Evlilikten Dolayı İşten Ayrılma Tazminatı Ne Kadar

Evlilikten dolayı kadın işçiye verilen sadece kıdem tazminatı hakkıdır. Kıdem tazminatının hesaplanması da, işçinin iş yerindeki geçirdiği süreye bağlı bir etkendir. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalıştığı yıl süresi ve en son maaşı göz önünde bulundurulur.

Evlilikten dolayı, haklı şekilde işten ayrılan işçinin sadece kıdem tazminatı hakkı vardır. Bu işçinin ihbar tazminatı talep etme veya alma hakkı, iş kanunları gerekliliğince bulunmamaktadır.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli olan belli başlı koşullar olmaktadır. Bunlar;

– Kendi istek ve kusuru dışındaki hallerde işsiz kalmak
– Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
– Hizmet akdinin feshinden son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigorta primi ödemiş olmak
– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İşkur birimine fiziken veya internet aracılığıyla başvuru yapılması gerekir

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı gibi, evlilik nedeniyle işten ayrılma kapsamına göre işsizlik maaşı alınamaz.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Kodu

4857 sayılı iş kanunu gerekliliğince fesih bildirimi yazılı olarak ve fesih sebebinin açık şekilde belirtildiği şekilde olmalıdır. İşten çıkış gerekçesi de SGK isten çıkma kodu ile uyumlu olmalıdır. Evlilikten kaynaklı işten ayrılmak isteyen kadın işçi de bu doğrultuda, 13 koduna bağlıdır.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Fazla Mesai

Evlilikten dolayı işten ayrılan kadın işçi, kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Kadın işçi bunun yanı sıra diğer sair alacakları yani fazla mesai ödeneği hakkını da almaya hak kazanır. İşveren işçiye, bu haklarını iş kanunları doğrultusunda ödemekle yükümlüdür.

Evlilik sebebiyle verilen istifa, teslim edildiği andan itibaren geçerlidir ve kadın işçi o anda işten ayrılma hakkına sahiptir. Yani ihbar süresi yoktur ve bu nedenle de ihbar tazminatı talep edemez. Fakat fazla mesai alacağı hakkını alabilir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi

……… MÜDÜRLÜĞÜ’NE

….. tarihinden itibaren kurumunuzda ….. görevlisi olarak çalışmaktayım. Ekte sunmuş olduğum evlilik cüzdanım ile de sabit olduğu üzere ……… tarihinde evlenmiş bulunmaktayım. İş sözleşmemi 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi gereği …………… tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Gerekli işlemlerin yapılması, kıdem tazminatımın ve sair işçilik alacaklarımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım. Banka hesap bilgilerim, SGK hizmet dökümüm kurumda mevcuttur. Kıdem tazminatımın ve sair işçilik alacaklarımın hesaplanarak tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim.

TARİH                                                                                                                                                                       İSİM SOYİSİM

İMZA

                                                                                                                                        Evlilik Tazminatı Hesaplama

Evlilik nedeniyle işten ayrılma kapsamında sadece kıdem tazminatı alınabilir. Bunun haricinde sadece sair alacaklar talep edilebilir. Bu nedene dayanılarak verilen istifa da talep edilemeyen tek tazminat, ihbar tazminatı olmaktadır. İşçi ve işveren karşılıklı olarak ihbar süresi ve ihbar tazminatı talep etme hakkından yoksun bırakılmıştır.
Yukarıda ve yazımızın içeriğinde de belirttiğimiz gibi, kadın işçinin bu sebeple olan feshinde kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Kıdem tazminatı da, işçinin çalışmış olduğu yıla göre belirlenen bir süredir. Yani her yıl için, ortalama bir aylık maaş kadar tazminat alınabilir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi Noter

Evlilikten kaynaklı oluşturulan istifanın noter eşliğinde, işverene iletilmesi her zaman daha garanti olan bir durumdur. Çünkü farklı verilen istifalarda, işveren evlilikten veya istifadan haberdar olmadığını beyan edebilir. Fakat noter aracılığı ile yapılan istifa şeklinde böyle bir olgu oluşamaz. Noterden verilmesi uygun görülen istifa dilekçesine ek olarak, evlilik cüzdanının da eklenmesi gerekir.

Evlilikten kaynaklı olan iş feshinde, hazırlanan istifa noter aracılığı ile bildirilmek zorunda değildir. Bu şekilde yapılan bildirim sadece, işçi açısından daha güvenli olan bir uygulamadır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

5

Yorumlar (1)

Merhaba ben büyükşehir belediyesinde çalışıyordum Taşören’ kadro alanlardan biriydim 01.09.2019 eşimin işinden dolayı evlenip istifa etmek zorunda kaldım o zaman atama yoktu şuan böyle bi kanun çıkarılmış ben işime geri dönebilir miyim ?

Yorum Gönder