Evlilikte Edinilmiş Ve Kişisel Mallar

Evlilikte Edinilmiş Ve Kişisel Mallar

Evlilikte edinilmiş ve kişisel mallar boşanma davası ya da evliliğin iptalinin davasında nasıl paylaştırılır? Eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona erdiğindeki paylaşıma yönelik kuralların toplamı, eşlerin arasındaki mal rejimi olmaktadır.

Ülkemizde eşler arasında mal rejimi sözleşmesi yapılması çok sık rastlanan bir olay değildir. Eşler sözleşme yapmış olsalar bile birçok konunun sözleşme kapsamında yer almayarak yani dışında kalarak sorunların doğmasının önlenemediği de bir gerçeklik olmaktadır. Bu durumun eşlerin yanı sıra onlarla hukuksal ilişki içerisine girmiş olan ya da girecek olan üçüncü kişiler açısından da sorun olması kaçınılmazdır.

Eşin Kişisel Malları

Eşin kişisel malları neler olmaktadır? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde verecek olursak;

  • Eşlerden birinin yalnız kullanmaya yarayan eşyaları
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan ya da bir eşin sonradan miras yoluyla veya herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yolu ile elde ettiği malvarlığı değerleri
  • Manevi tazminat alacakları
  • Kişisel mallar yerine geçecek olan değeler

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.

Evlilikte edinilmiş ve kişisel mallar başlıklı makalemizin son kısmında, edinilmiş olan mallardan bahsedeceğiz.

Edinilmiş Mallar

Edinilmiş mallar kapsamı MK 219 maddesinde yer almaktadır. Maddenin 1. Fıkrasında edinilmiş malların tanımlamasına yer verilmektedir. Bu maddeden yola çıkarak açıklayabiliriz ki; Edinilmiş mal, bir eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığının değeridir.

Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Edinilmiş mallara katılma rejiminde her bir eş diğer eşin; karşılığını ödeyerek edindiği ve edinilmiş mallara katılma rejimi devam ederken edindiği mallar üzerinde alacak hakkına sahiptir.

Evlilikte edinilmiş ve kişisel mallar konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İstinaf Başvurusu Yapma makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder