Mal Rejimi Tasfiyesi

Mal Rejimi Tasfiyesi

Mal rejimi tasfiyesi makalemiz, hukuk büromuz tarafından sadece bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Makale içeriğinde yer alan Kanuni maddeler, kullanılmadan önce Kanunda değişiklik yapılabilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Mal rejiminin tasfiyesi yani bir diğer terim anlamı ile edinilmiş mallara katılımdır. Yazımızın içeriğinde iki terimle de karşılaşmanız mümkündür.

Edinilmiş mallara katılım ile ilgili olarak son yıllarda değişikliğe uğrayan en büyük kapsam 01.01.2002 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu değişiklikten önce, sonlandırılan evliliklerde mallar kimin adınaysa o kişide kalıyordu ve hak kaybı sıklıkla yaşanılan bir durum oluyordu. Fakat yapılandırılan yeni Kanun maddesi ile birlikte, boşanan kadın ve erkek arasında haksız kazanç kazanımı sonlandırılmıştır.

Yeni tasarlanan mal rejimi tasfiyesi kanunu ile evlilik birliği içerisinde edinilen mallar (Miras hariç), boşanma da ortak olarak sayılmaktadır.

Evlilikte Edinilmiş Ve Kişisel Mallar

Evlilikte edinilmiş ve kişisel mallar kapsamını başlıkta da belirttiğimiz gibi iki açıdan inceleyebiliriz. Edinilmiş mallar için birkaç madde belirtecek olursak;

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  • Kişisel mallarının gelirleri,
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Kişisel malların içerikleri hakkında da birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  • Manevi tazminat alacakları,
  • Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Mal rejimi tasfiyesi konusu, boşanma sırasın da eşler arasında uyum sağlanamayan bir durum haline gelirse, anlaşmalı boşanma yapılamaz.

Mal Paylaşımı Davasında Görevli Mahkeme

Mal paylaşımı davasında görevli mahkeme, Kanun koyucu tarafından belirlenmektedir. Katılma, katkı payı ve değer artış payı alacağına dayanan mal paylaşımı davasına bakmakla 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise konu ile ilgili olarak Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Mal rejimi tasfiyesi ve diğer Aile Hukuku davalarınız hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, Esenyurt Boşanma Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Nisbi Boşanma Sebepleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder