Bakırköy Avukat

Bakırköy Avukat

Bakırköy avukat olarak Ceza Hukuku davaları içerisinde yer alan konular hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Türk Ceza Hukukumuzu iki kısımda incelememiz mümkündür. Bunlar; Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukukudur.

Genel ceza hukuku: Suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsar.

Özel ceza hukuku: Ülkenin Kanunlarına göre suç sayılan vakıaların neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları kapsar.

Türk Medeni Hukukunda yer alan birçoğu davada avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat Bakırköy avukat ve Bakırköy Ceza Avukat olarak belirtmemiz gerekir ki; Ceza Hukukunda yer alan davalarda bu durum geçerli değildir. Kişinin yaşı, suçu ve suçun cezasına göre avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ceza Hukuku Mahkemeleri

Ceza Hukuku Mahkemeleri suçun içeriği, niteliği ve özellikleri olarak kapsamları ayrılır. Her Ceza Davası için aynı Mahkeme yetkili değildir. Ceza hukuku içerisinde yer alan mahkemeleri belirtecek olursak;

 • Sulh Ceza Hâkimliği
 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Ağır Ceza Mahkemesi
 • Çocuk Mahkemesi
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
 • İcra Ceza Mahkemesi
 • Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)
 • Yargıtay Ceza Daireleri

Bakırköy avukatı olarak makalemize devam ederken, avukatın ceza dosyaları ile ilgili görevlerinden bahsedeceğiz.

Ceza Avukatının Görevleri

Ceza avukatının görevleri nelerdir? Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatlar ceza hukukunun kaynaklarını oluşturmaktadır. Ceza avukatı bu anlamda bu mevzuatları inceleyerek müvekkili lehine olan noktaları tespit eder.
Ceza avukatı, soruşturma aşamasında müvekkilin gerek kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde; gerekse sulh ceza hâkimliğinde alınan sorgusunda müvekkilinin yanında bulunarak bu aşamada ona yardımcı olur.

Ayrıca ceza avukatı, kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde mahkeme aşamalarında müvekkilinin haklarını en doğru şekilde savunarak bu süreçte yardımcı olur. Başta Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında sıralanan suçlar ve bunun sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, kolluk, savcılık ve hâkimlik aşamasında olan işlemlere bakmakla da yükümlüdür.

Bakırköy Boşanma Avukat

Bakırköy boşanma avukat müvekkilleri ile detaylı görüşmeler yaptıktan sonra, dava için izlenecek yolu belirlerler ve bu sayede müvekkilin hak kaybı yaşamamasını sağlarlar. Boşanma davası açmaya hazırlanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli işlemlerden biri de yazılacak olan dilekçe ve burada yer alacak boşanma sebebi olmaktadır.

Türk Medeni Hukuku kapsamına göre; Boşanma, kanun koyucunun belirlediği bir sebebe dayanmalıdır. Aksi olan durumlarda yani geçerliliği olmayan sebeplerden dolayı açılan davalar, reddedilir. Davanın diğer reddedilme sebeplerini belirtmek gerekirse;

 • Yanlış uygulanan usul
 • Yanlış uygulanan esas
 • Dava başlamadan önce ya da dava sırasında, boşanma sebebinin af edilmesi

Davanın affa uğrayarak reddedilmesinden sonra, aynı sebepten kaynaklı olarak 3 yıl boşanma davası açılamaz. Fakat reddin gerçekleşmesinden hemen sonra, farklı bir sebeple tekrardan boşanma davası açılabilir. Yanlış uygulanan esas ve usullerde ise, davanızın içeriğine bağlı olarak ıslah yapma imkânınız olabilir. Bakırköy boşanma avukat olarak belirtmemiz gerekir ki; davanızda bu tarz sorunlar yaşamamak için, konusunda bilgi sahibi bir avukattan mutlaka destek almalısınız.

Bakırköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bakırköy çekişmeli boşanma avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz boşanma ve aile hukuku kapsamındaki bütün davalarda, avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kanunen geçerli olan bir evlilik artık bütünlüğünü koruyamıyorsa yani taraflar yükümlülüklerini yerine getirmediği için ortak hayat çekilmez bir hal aldıysa, boşanmanın istenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Resmi olarak birleştirilen ortak hayat, aynı şekilde resmi yollarla sonlandırılabilir. Burada yapılacak işlemlerde boşanmanın prosedürleri olmaktadır.

Boşanma davası kendi içerisinde iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır. Bu iki farklı seçim birbirinden tamamen farklı şartlara sahiptir. Gerek evlilik içerisinde geçirilen zaman, gerekse boşanmanın sonuçlarında anlaşılan veya anlaşılamayan unsurlar davanın şeklini belirlemektedir. Bakırköy çekişmeli boşanma avukatı ile irtibata geçerek, hangi boşanma türünü seçmeniz gerektiğini ve bu süreçteki haklarınızın neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı tarafların kısa sürede boşanmasını sağlayan bir seçenek olmaktadır. Fakat bu boşanma türünün yapılması için belli başlı koşulların olması gerekmektedir. Bunları belirtecek olursak;

 • Evlilik birliği içerisinde 1 yıllık sürenin dolması gerekmektedir
 • Taraflar boşanmayı kabul etmelidir
 • Taraflar boşanmanın maddi ve manevi olan bütün sonuçlarını kabul etmiş olmalıdır (Nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, velayet, mal paylaşımı ve diğer unsurlar)

Belirttiğimiz bütün koşulları kabul eden taraflar, hazırlanan boşanma dilekçesinde ve protokolde bütün unsurları belirtmelidir. Ayrıca mahkemenin belirlediği gün ve saatte, mahkemede hazır bulunarak bunları sözlü olarak da beyan etmelidir.

Anlaşmalı boşanma avukatı ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Hukuk büromuzdan avukatlık görüşmesi ve danışmanlık görüşmesi için randevu talep edebilirsiniz.

Bakırköy avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.