Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukunu kapsamaktadır. Bu hukuk sistemi ile gerçekleşen koruma, bir yeniliğin ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.

Teknolojinin getirdikleriyle birlikte insanların mesafe, dil, kültür gibi konuları aşıp diğer insanlarla etkileşim içerinde bulunması oldukça kolay bir durum olmuş ve bunun sonucunda da gerek sanatsal gerek bilimsel, gerekse ekonomik ya da ticari alanda yeniliklerin ortaya çıkma süresi azalmış bunun yanı sıra çeşitliliği de artmıştır. Bu doğrultuda kişilerin fikri yolla ürettiği ve belli bir değeri olan ürünlerin korunması ihtiyaç olmuştur ve bu kurallar Fikri Mülkiyet Hukuku başlığı altında toplanmıştır.

Fikri Mülkiyet Avukatı olarak marka ve endüstriyel tasarımlar alanında da araştırma, itiraz, yenileme, lisans vb. hizmetler sunmaktayız.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Marka olarak tescil edilebilecek işaretlere bakacak olursak;

1- Ayırt Edicilik: Ayırt edicilik, bir işaretin marka olarak tescil edilmesi için aranan en önemli niteliktir. Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması şartıyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller vb. biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak tescil edilir. (MarKHK m5)

2- Marka Olarak Tescile Şekli Anlamda Elverişli İşaretler: Uluslar arası düzenlemelere paralel olarak, şekil itibariyle tescili mümkün olan işaretlerin kapsamı çok geniş tutulmuş, bu anlamda marka kavramına sınırlama getirilmeyerek ve marka kavramının doğrudan tanımından kaçınılarak, marka olabilecek yeni işaretlerin ve kullanım şekillerinin kapsam dışı kalması önlenmiştir. (MarKHK5)

Bu kapsama dâhil edilebilen her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir. Bunları sıralayacak olursak; Sözcükler, şekiller, harfler ve sayılar, renkler, sesler-kokular ve tadlar, fotoğraf-resim ve diğer fikri mülkiyet işaretlerini sıralayabiliriz.

3- Marka Olarak Tescile Maddi Anlamda Elverişli İşaretler: Mutlak red nedenleri ve nispi red nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Avukatı olarak Av. Merve Arı müvekkil ve danışanlarına araştırmak istedikleri konular ile ilgili bilgi sahibi olabilmeleri adına bu makaleleri yazmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Avukat olarak yazımızı sonlandırırken belirtmek isteriz ki; Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili dikkat edilmesi gereken bu alandaki hakların hukuki korunmasının ülkesellik ilkesine bağlı olmasıdır. Fikri mülkiyetin konusu olan haklar, koruma talep edilen ülkenin mevzuatı uyarınca korunur ya da bu hususta bir düzenleme yoksa korunmaz. Bu tamamen o ülkenin koyduğu kurallara bağlıdır. Türkiye’de tanınmış bir fikri mülkiyet hakkı başka bir ülkede tanınmaya bilir ve bu sebepten ötürü korunmayabilir.

Avukat Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda; Musiki eserler, fotoğraf, edebiyat eserleri, bilgisayar yazılımları gibi birçok konuda müvekkillerine danışmanlık yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bilgi için iletişime geçiniz.

0

Yorum Gönder