Fikri Sınai Mülkiyet

Fikri Sınai Mülkiyet

Fikri sınai mülkiyet haklar ceza mahkemesinde görülen davalar, hem cezai hem de mali açıdan sonuçları olan davalar olduğundan bir ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi hak kaybını engelleyecektir.

• MARKA; Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin rakip firmaların ürün ve hizmetlerinden ayrılabilmesini sağlayan ayırt edici ve çoğaltılabilen işaretlerdir.

• PATENT / FAYDALI MODEL; Patent ve faydalı model, tescil için gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla bir buluş üzerinde verilen inhisari hak olarak ifade edilebilmektedir. Buluş ise bir işin yeni bir şekilde yapılmasını sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sağlayan bir ürün veya süreçtir.

Marka Nedir ?

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan “Ayırt Edici Özellik’in bulunması gerekliliğidir.

Hangi durumlarda marka kullanılmış kabul edilir?

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.

a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d)Markayı taşıyan malın ithalatı

Eser ve Eserin Korunması

5846 sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde bazı fikri haklar korunmaya alınmış ve bu çerçevede kanunun amacı 1. maddede belirtilmiştir. Buna göre ; ‘bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usüllere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir’ denilerek kanunun amacı açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra, tanımlar başlıklı 1/b maddesinde de eser kavramı tanımlanmıştır. Buna göre ; ‘Eser ; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikri ve sanat mahsullerini ifade eder’ denilerek eserin tanımlaması yapılmıştır.

Eser, fikri mülkiyet hukukun temel yapıtaşını oluşturur ve tüm koruma mekanizmaları eserin korunması çerçevesinde gelişir. Peki bir ürünün eser sayılabilmesi için hangi şartların varlığı gerekmektedir ? Bir ürünün eser sayılabilmesi için :

  • İlim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema ürünü olmalı
  • Sahibinin hususiyetini taşımalı
  • Eser, doğrudan veya dolaylı yoldan algılanabilir olmalı
    Belirttiğimiz bu üç unsurun varlığı halinde bir eserden söz edebiliriz.

Sınai Mülkiyet Hakları

Sınai mülkiyet hakları şu şekilde sıralanmıştır;

  • Patent Hakkı
  • Marka Hakkı
  • Tasarım Hakkı

Fikri Sınai Mülkiyet hakkında bilgi için Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçiniz.

0

Yorum Gönder