GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul hukuku avukatı, çok geniş bir uygulama olanı olan ve Türk Medeni Kanunu’nun son bölümü olan eşya hukukunun bir dalı olan gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşan avukatlara verilen isimdir.

Avcılar Gayrimenkul Avukatı

Daha önceki makalalerimizde de gayrimenkul tanımının içerisine arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapıların dahil olduğunu belirtmiştik.

Şuan Türkiye’de imar barışı söz konusudur ve bu anlamda kanun hükmünde kararname ile gelecek olan imar barışı düzenlemesi vatandaşlarda da çok fazla merak uyandırmaktadır.

İmar Barışı, çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamenin 13. Maddesinde yapılacak olan bir değişiklikle gerçekleştirilecektir.

Avcılar Avukat

İstanbul çok büyük bir il olmakla birlikte, bir çok yapı da bahsi geçen İmar barışından yararlanabilecek durumdadır. Ancak bilinmelidir ki, herhangi bir yapının imar barışından yararlanabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılması şarttır ve elzemdir.

İmar Barışı’ndan yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapması ve başvurularının kabul edilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvurusu kabul edilen yapı sahiplerine Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.

Kanun teklifinin tam metni şu şekildedir:

MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine fınans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla;

– 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üzerine ve beyanına göre hazırlanacak Yapı Kayıt Sistemine işlenmesi,

-Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi,

-Maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi,

-Yapı Kayıt Belgesinden elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu gelirler, şehirlerin yeniden inşa ve imarında kullandırılması yönünde düzenleme yapılacaktır.

Av. Merve ARI Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine gayrimenkul hukuku ile ilgili danışmanlık vermekte ve avukatlık hizmeti sunmakta olduğu gibi, henüz resmi gazetede yayınlanacak olan İmar Barışı ile ilgili de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Avcılar Gayrimenkul Avukatı

Avukat Av. Merve Arı’ya gayrimenkul hukuku ile ilgili sorularınız için iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder