İcra İşlemlerinde Tebligat Yapılması

İcra İşlemlerinde Tebligat Yapılması

İcra işlemlerinde tebligat yapılması konusunun önemi büyüktür. Birçok icra işleminin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, tebliğ edilmiş olması gerekir. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden, icra takibine devam edilemez. Bu şartlar oluşmadan icra takibi devam ederse yapılan işlemler takibin her safhasında süresiz şikâyet yolu ile iptal edilebilir.

İİK, iki maddesinde icra tebliğinden bahseder. Her iki maddeye göre de, icra işlerinde tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır.

Tebligatın Yapılma Usulü Nasıl Olur?

Tebligat Kanunu birinci maddesine göre; kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da memur aracılığı ile yapılır.

Avukatlık Kanunu m.56’ya göre avukatlar da diğer tarafa adli kâğıt ve belge tebliğ edebilirler.

Tebligatın yapılması usulü, Tebligat Kanunu ve Tüzüğünde de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Resmi ve adli tatil günleri ile gece vakti icra tebligatı yapılabilir.

Tebligat yapılmasını isteyen kimsenin (örneğin, borçluya ödeme emri tebliğ edilmesini isteyen alacaklının), bu tebliğ için gerekli posta giderini ve hatta borçlunun ödeme emrine karşı yapabileceği itirazın kendisine tebliğ giderini posta pulu olarak icra dairesine vermesi gerekir. Vermez ise tebligat yapılmaz ve ilgilinin talebi hükümsüz kalır.

Tebliğin Usulüne Aykırı Yapılması (Usulsüz Tebliğ)

Usulüne aykırı yapılmış olan tebligat mutlaka geçersiz değildir. Usulsüz tebliğe rağmen, muhatap (örneğin, kendisine ödeme emri gönderilen borçlu) tebliği öğrenmiş ise, tebligat geçerli sayılır. Bunun için, muhatabın tebliği öğrenmiş olduğunu bildirmesi gerekir; bu bildirme tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Borçlu, usulsüz tebliğ edilen ödeme emrini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde yalnız şikâyet yoluna başvurur ise, süresi içinde ödeme emrine itiraz etmediği için, ödeme emri kesinleşir.

Ödeme emri tebligatının usulsüz olması halinde, borçlunun başvuracağı itiraz yolu, gecikmiş itiraz değil, normal itiraz yoludur.

Muhatap usulsüz tebliği öğrenememişse, tebligat yapılmamış sayılır. Muhatabın usulsüz tebliği öğrenip öğrenmediği ve öğrenmişse, bunun tarihi, kendi bildirmesine göre tespit edilir. Yoksa

muhatabın tebliği öğrendiği ve bunun tarihi iddia ve ispat edilemez.

İcra Dairesinde Borçluya Tebligat

Tebligat, kişiye yapılacak işlem hakkında bilgi iletilmesini sağlayan evraktır. Bu evrak sayesinde kişi, yapması gereken hukuki işlemler hakkında bilgi edinmiş olur. İcra konuları hakkında da muhatap alınan kişiye tebligat gönderimi yapılması gerekmektedir. Tebligat ile yapılan bildirimde kişinin borcunun miktarı ve karara itiraz edebilme süresi yer alır. Bahsi geçen süre içerisinde muhatap alınan kişi, icrada gözüken borca itiraz edebilir ve bu durumda da borcun kendisine ait olmadığını ispatlamakla yükümlü olur. Eğer süresi içerisinde itiraz işlemi yapılmazsa, borç kabul edilmiş sayılır. Bu nedenlerden dolayı da icra işlemlerinde tebligat yapılması, kanunen önem teşkil etmektedir.

Tebligat Kanunu madde 7 içeriğinde elektronik tebligat hakkında bilgi verilmiştir. Madde içeriğinde göre; Baro levhasına kayıtlı avukatlar, noterler, adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler yer almaktadır. Kanunen açık şekilde belirtilen kişiler haricinde olan gerçek ve tüzel kişilere de talepte bulunmaları dâhilinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda da elektronik tebligat yapılma zorunluluğu oluşmuş olur.

Tebligat Suçları

Tebligat Kanununun önemli özelliklerinden biri de, tebligatın daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlamak için, bazı tebligat suçları öngörmüş bulunmasıdır. Tebligat Kanunu’nun 53, 54, 55 ve 56 maddelerinde 19.03.2003 gün ve 4829 sayılı 23.01.2008 gün ve 528 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler ile Tebligat Kanunu’nun daha etkin uygulanması ve cezaların caydırıcılığını sağlamak amaçlanmıştır. İcra işlemlerinde tebligatın yapılması hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

16

Yorumlar (7)

Banka borcundan dolayı icra tebligatı yollandı teslim almadım adıma bir şey yok kirada oturuyorum bu süreç nasıl işler yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar

Asıl 6borclu ben değilim kizimdir kendisi adreste oturmuyor 3 yılın bu yana ayrıdır aders değişikliği yapmamış kendişinden haber alamıyorum eşim tebligati yanlışlıkla almış asıl borçlu kizimdir ne yapmalıyım.

Tebligat geldiğinde 7 iş günü içerisinde ödeme yaptım ve icrayı arayıp dosyamın kapanmasını istedim üstünden 1 sene gecmesine rağmen ne yazıkki yine tebligat yolladılar ne yapmam lazım

Niye öduyorsun sende..ödersen böyle olur…ödemezsen değerli olursun.

İcra ekibi haciz’e gelip bizi evde bulamayınca bir gün sonra evimize, icra ve iflas Kanununun 102 maddesi 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine baş vurmanız tebliğ olunur. *(İİK m.103) Yazan bu kağıt geldi. Daha önce ne ödeme emri, nede evde bulunun hacize geliyoruz diye bir tebligat gelmedi. Benim bu konu hakkında yapabileceğim her hangi bir şey var mı? Bu hacizi nasıl durdururum yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Bütün ödemelerimi yaptigim halde e devlette kapali olan dosyam banka hesaplarinda hala acik durumda ne yapmam lazim Avukattan aldigim borcu yok yazisida var elimde.Yardimci olursaniz sevinirim

Tarafima herhangi bir bilgilendirme ne bir msj ne bir arama ne bir kağıt olmadan icra takibi başlatılmış deprem bölgesinde herhangi bir yasal takip olmadıkları halde icraya verildim ne yapmalıyım

Yorum Gönder