İCRA VE İFLAS AVUKATI

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağını en hızlı şekilde alabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanında, mahkeme kararlarının icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta her hangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün olmuştur. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere değer veren Av. Merve Arı müvekkillerine Büyükçekmece İcra ve İflas Hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Büyükçekmece İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İflas süreçlerini inceleyecek olursak 3 çeşit iflas yolu karşımıza çıkacaktır. Bunlar; adi iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ve doğrudan iflas yoludur.

Adi iflas yolu ve kambiyo senedine has iflas yolu birbirine yakın iflas yoludur. Doğrudan iflas yolu ise borçlunun kanunda sayılan hallerden birine sahip olması durumunda izlenebilecek bir yöntemdir veya borçlunun kendi talebi ile gerçekleşebilecek bir durumdur.

İcra ve İflas Hukuku kurallarında hangi haklara sahip olduğunuz ya da mevcut işlemler yapılırken nelere dikkat edileceği konusunda aklınıza takılan sorularınızın çözümü için Büyükçekmece İcra ve İflas Hukuku Avukatına danışabilirsiniz.

İflas kararı verilince yetkili iflas müdürlüğü devreye girecek ve iflas masası açacaktır. İflas masası, müflisin tüm mal varlığının aynı yerlerde bulunsalar bile bir bütün olarak görülmesidir. İflas masasının açılmasından sonra iflas müdürlüğünün denetiminde olan bir iflas idaresi kurulur ve alacaklar belirlenen sıraya göre tahsil edilmeye başlanır.

Avukat

Av. Merve Arı Büyükçekmece Avukatı olarak alacağın tahsili amaçlı davalarda ve dava takiplerinde borçluya ait menkul, gayrimenkul tespiti amaçlı araştırma yolları izlemektedir. Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi gerçekleştirmektedir.

İcra ve iflas hukukunda borcun tahsilinin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu, icra takibi yolu ile olabileceği gibi uygun imkânlar varsa iflas yolu ile de yapılabilir. Yasal olarak borçlunun taşınır ve taşınmazlarına nasıl el konulacağı, takip başlatılıp başlatılamayacağı, takip durumunda borçlunun borcunu ödememesi halinde sahip olduğu malların nasıl haczedilebileceği, haczedilen malların nasıl paraya çevrileceği icra ve iflas hukuku kanunlarında yer alır.
Dosya takibi icra iflas davalarının seyrini ve hızını belirler. Avukat olarak hukuk büromuz bu konuda müvekkil ve danışanlarımızın çıkarlarını koruyarak dava sürecini en hızlı şekilde sürdürmekteyiz.

0

Yorum Gönder