İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin kaldırılması davası kural olarak, ipoteğe konu taşınmazın maliki ya da malikleri tarafından açılabilir.

İpotek bir taşınmazın rehin edilmesi yollarından birini ifade eder. Bu anlamda hâlen mevcut olan ya da henüz oluşmamış olmakla beraber oluşması kesin yani muhakkak olan veya olası bulunan bir alacak, ipotek koyma işlemi yapılarak güvence altına alınabilir. İpoteği birkaç başlık altında toplayabiliriz;

  • Anapara ipoteği
  • Üst sınır ipoteği (Maksimal ipotek)
  • Kanuni ipotek

Dava hakkında belirtmemiz gereken önemli bir hususta şöyledir; İpoteğin kaldırılması davası için, Kanun koyucu hak düşürücü süre belirtmemiştir. Ayrıca bu davada avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaz.

İpoteğin Kaldırılması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İpoteğin kaldırılması hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Bu sorunun yanıtını makalemizin bu kısmında maddeler halinde belirteceğiz;

  • Bu dava sadece ipotek işleminin gerçekleştirildiği taşınmazın sahibi ya da sahipleri tarafından açılabilecektir
  • İpoteğin kaldırılması davası hakkında aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki; eğer ipoteğin borcu ödenmiş ise ya da ödenmiş fakat ödeme yapıldığına dair belge yetkili olan yerden alınamamışsa ipotek bedelinin söz konusu mahkemeye yatırılması ile dava açmak mümkün olacaktır.
  • İpotek, bazı durumlarda borç ödenmiş olmasına rağmen, tapu müdürlüğü tarafından kaldırılmayabilir. Aynı zamanda kişiler, ipotek şerhini önemsemeyip ya da bunu tamamen unutup söz konusu taşınmazın tapuda halen ipotekli görünmesine sebebiyet verebilir. Bu ve bunun gibi olaylar da ilerleyen zamanlarda taşınmaz sahiplerinin mağduriyetine neden olabilir. İşte bu gibi durumlar karşısında taşınmazın sahip ya da sahiplerinin ipoteğin fekki davası açması en doğru tercih olacaktır.
  • İpotek hakkı alacağın sona ermesiyle birlikte terkin edilebilirse de, ipotek alacaklısı tarafından terkin edilmediği sürece, tapu kaydında yer almaya devam edecektir.
  • İpoteğin kaldırılması davasında görevli mahkeme,  Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.
  • İpoteğin kaldırılması için yetkili mahkemesi ise taşınmazın bulunduğu yerin mahkemesidir.

Kanuni İpotek

Kanuni ipotek haklarının oluşumu, aksi olacak durumlar Kanunda belirtilmiş olmadıkça, tapu kütüğüne tescil edilmelerine bağlı değildir. Bu anlamda kanuni ipoteğin kanundan doğan ve tescile tabi olmayan bir ipotek türü olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte kanunda sınırlı sayıda öngörülen bazı hallerde kanuni ipoteğin de tescil edilmesi gerekmektedir.

İpoteğin kaldırılması davası hakkında detaylı bilgi almak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davası süreci hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder