İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK AVUKATI

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre; İş ve sosyal güvenlik hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. davalara bakmakla görevli olan mahkeme İş Mahkemeleridir.

Türkiye genelinde nüfusun artması ile birlikte iş hayatında oluşan riskli durumlar da yükselmeye devam etmektedir. Ülkemizde işsizlik oranı yüksek seviyelerde var olmaya devam ederken bir diğer yandan da işçi ve işveren arasındaki davalar da çoğalmaya devam etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işveren sözleşmesinden kaynaklanan hak ve alacaklar hususundaki uyuşmazlıkların çözümünde iş ve sosyal güvenlik hukuku avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Büyükçekmece İş Hukuku Avukatı olan Av. Merve Arı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında İstanbul genelinde başarı oranı yüksek birçok davaya imza atmıştır ve atmaya da devam etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında işçiden yana sorun olabileceği gibi işveren tarafından da sorun oluşabilmektedir. İşçi ve işveren kendi haklarını bilmez ise veya karşı tarafın haklarına uygun davranmaz ise uzlaşmaya varılamadığı durumlarda İş Mahkemesine başvurulur.

Büyükçekmece İş Avukatı Av. Merve Arı

Her davada olduğu gibi İşçilik alacağı gibi iş mahkemelerinde görülecek davalarda da dikkat edilmesi gereken önemli detaylar vardır. Kişilerin, “davanın ne zaman açılabileceği, hangi mahkemede açılması gerektiği” gibi, söz konusu davanın daha sağlıklı yürütülmesi ve hak kaybının önlenmesi için birçok detay hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir.

Çoğunlukla özel sektörde yaşanan işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde dava süreci başlayacaktır ve bu süreçte ve sonrasında davanızda başarıya ulaşmanız için Büyükçekmece avukat olarak Av. Merve Arı sizin adınıza dava sürecinizi ilerletmektedir.

İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesinin hazırlanması, iş bu sözleşmenin uygulanması ve sözleşmenin uygulanmamasından dolayı yaşanacak olan hak ve alacakların tazmin edilmesini ve bu konulardaki anlaşmazlıkların çözümünü iş hukuku avukatı sağlamaktadır. avukat olarak görev dâhilinde olan iş hukuku davalarını şu şekilde belirtebiliriz: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, maaş alacağı gibi iş davalarıdır.

Avukat

Haklı bir sebebi olmaksızın işten ayrılan yani istifa eden işçi kıdem tazminatı alma hakkını yitirir. Fakat haklı bir sebepten dolayı işten ayrılırsa “ki haklı nedenle işten ayrılmaya fesih denilmektedir”, işçi işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanır.

İş Kanunu’nun 24. Maddesinde belirtilen durumlar geçerli ise, işçi iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce ya da bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Aksi olan durumda iş sözleşmesi, işçi tarafından bile feshediliyor olsa işçi bildirim sürelerine uymak zorundadır.

Büyükçekmece İş Hukuku Avukatı Av. Merve Arı iş hukuku davalarında işveren ve işçi arasındaki sorunlar ile alakalı olarak danışmanlık bilgileri de vermektedir.

0

Yorum Gönder