İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK AVUKATI

İş Hukuku alanındaki kurallar, başta 4857 sayılı iş kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu olmak üzere birçok tüzük ve yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir. Günümüzde sürekli olarak büyümekte olan şirketler işçinin haksız ve soyut şekilde iş akdinin feshedilmesine sebep olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda İş Hukukunda işçilerin haksız ve hukuka aykırı olarak işten çıkarılması neticesinde, işçilerin açmış oldukları İşe İade Davalarına oldukça fazla rastlanmaktadır.

Bu kapsamda Esenyurt İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı olarak Av. Merve Arı bu zorlu süreçte müvekkillerinin haklarını sağlamak için kanun koyucunun belirlediği yasalar çerçevesinde davalarını ilerletmekte ve sonuca ulaştırmaktadır.

İş Davalarında yaşanan bir diğer sorun da işçilerin işveren ile yıllık izin konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardır. Bazı durumlarda işveren işçinin bu hakkından feragat etmesini isterken bazen de işçi bu hakkından ücreti mukabilinde vazgeçmek istemektedir.

Avukat olarak bu konudaki kanun maddesini sizlerle paylaşmak isteriz: “İşçilerin yıllık izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre belirlenmektedir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren (Deneme süresi dâhil olmak üzere) bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin hakkı verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmez.”

Esenyurt İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

Yıllık izin hakkı, işyerindeki kıdem sıralamasına göre şu şekilde olmaktadır;

-Bir yıldan beş yıla (beş yıl dâhil) kadar olan işçilerin 14 gün izin hakkı vardır.
-Beş yıldan fazla on beş yıldan az olan işçilerin 20 gün izin hakkı vardır.
-On beş yıl ve daha fazla olan işçilerin 26 gün izin hakkı vardır.
-18 yaş ve daha küçük yaştaki işçiler, 50 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 20 günden az olamaz.

İşçilerin yıllık izin hakları kıdem, meslek ve sektöre göre değişiklik göstermektedir. Eğer ki siz de yıllık izin haklarınızı bilmiyor iseniz Esenyurt İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı olarak görev yapmakta bulunan Av. Merve Arı’dan yardım alabilirsiniz.

Devlet memuru veya Gazeteci iseniz ya da Radyoaktif ışınlara maruz kalan vb. durumlar içerisinde yapmakta olduğunuz göreviniz var ise yıllık izin haklarınız farklılık göstermektedir.

Avukat

Yıllık izin kurallarında kanun koyucu işçiye de konu ile ilgili kurallar koymaktadır. Kanun maddelerine göre işçi yıllık izni dâhilinde iken başka bir işte çalışamaz ve yıllık iznine ek olarak yol izin hakkını kullandı ise bu konuda doğru olmayan davranışlarda bulunduğunda, işverenin ispatı dâhilinde iş anlaşmasını feshetme hakkı bulunur.

İş Hukuku ile ilgili yaşadığınız sorunlar ve çözüm yöntemleri için Esenyurt Avukat Av. Merve ARI ile iletişime geçebilirsiniz.

2

Yorum Gönder