Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi teriminin diğer bir anlamı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olmaktadır.

İşbu sözleşme konusu gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulün belli bir payını müteahhide devretmesi, müteahhidinde bunun karşılığında söz konusu gayrimenkul üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri sahibine teslim etmesini konu alan iki taraflı olarak hazırlanan ve imzalanan bir sözleşmedir.

Kat karşılığında yapılan inşaat sözleşmesi, arsa sahibi inşaatın karşılığında bir gayrimenkul hissesi devretmeyi üstlendiği için yapılır. Ayrıca bu sözleşmeler tapu dairesi tarafından ya da noterlik tarafından düzenlenmelidir. Yargıtay’ın genel kararları da bu şekilde olmaktadır. Kurallarına uygun olarak hazırlanmayan sözleşmeler hukuken de geçerli olmamaktadır. Fakat geçersiz hazırlanan sözleşmeye rağmen inşaatın çoğunluk oranı bitmiş ise, arsa sahibi “bu sözleşme geçersiz, ben arsayı ya da daireyi vermiyorum” deme hakkına sahip değildir. Çünkü buradaki geçersizlik faaliyetin başında veya ortasına yakın bir aşamada ileri sürülebilir, faaliyetin çoğunluk oranı bittikten sonra kötü niyetli olarak “bu sözleşme geçersiz” denememektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi konusunu açıklamaya, bu sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları belirterek devam edeceğiz.

Kat Karşılığı Sözleşmede Dikkat Edilecek Unsurlar

Kat karşılığı sözleşmede dikkat edilecek unsurlar konusunu maddeler halinde belirtecek olursak;

Sözleşmeye konu inşaatın başlayabilmesi, inşaat projesi çizilerek belediyeye tasdik ettirilmesine bağlıdır. Sözleşmede ek madde yoksa, belediyeye başvurma yükümlülüğü arsa sahibine aittir..

Sözleşmeye göre ya başlangıçta bir bölüm arsa tapusunun inşaat şirketine devri yapılır veya inşaatın belli aşamalarında müteahhide kat irtifaklı tapu ile daire verilmesi mümkün olabilir.

Kat karşılığı için inşaat sözleşmesi yapılabilmesi için, arsanın inşaat yapılmaya müsait olması gerekir

İşbu sözleşmede yer alan hükümlerde kat irtifakı tesisinin, ne zaman ve sözleşmenin hangi tarafınca yapılacağı, bu konuyla ilgili olan harç ve masrafları hangi tarafın yapacağı belirtilmelidir

Sözleşmede yapılacak inşaatın kalitesi, kullanılacak malzeme, ortak yerler ve arsa sahibine ait dairelerin ne şekilde inşa edileceği de yer alır

Yıkılan binaya dair ve inşaat süresince yapılacak kira yardımlarına ilişkin olarak teminat verilmesi ya da teminat alınması da sözleşmede yer almalıdır

İşbu sözleşmede, inşaat bittikten sonra yerine yapılacak olan gayrimenkul site ya da apartman vb. bir yer ise, yönetileceğinin nasıl yapılacağı da bu sözleşmeye eklenmelidir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve diğer Gayrimenkul Hukuku konularınızla ilgili olarak, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Koruma tedbirleri hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder