Malın Varisin İzni Olmadan Satılması

Malın varisin izni olmadan satılması mümkün mü? Miras malın varisin izni olmadan satışının yapılması unsurunda, mirasçı sıfatında yer alan kişi veya kişilerin bazı temel hakları vardır. Bunlara birkaç örnek madde belirtmek gerekirse; Tapu iptali ve tescili davasının açılma hakkı, tenkis davası açma hakkı ve terditli dava açma hakkı olmaktadır. Bahsedilen davalar miras bırakanın ölümünden sonra açılabilecek olan davalardır.

Hileli satışın geçerliliği belirlenirken tarafların gerçekte var olan niyetleri, yapılan işlemi gerçekleştirmeye yönelik amaçları, malın gerçek değeriyle satış bedeli arasında olan fark, bulunan yöreye dair gelenek ve görenekler vb. diğer unsurlar göz önünde bulundurulur. Muris muvazaasını kanıtlamaya dair yazılı delillere ihtiyaç olmamaktadır. Yazılı delillerin yerine muvazaalı işlemin gerçekleşmesine dair somut kanıtlar yeterlidir.

Kardeşten Mal Kaçırmanın Cezası

Malın varisin izni olmadan satılması hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, kardeşler arasında mal kaçırmanın sonuçları hakkında bilgilendirme yaparak yazımıza devam edeceğiz. Mirasçılar arasında yapılması gereken paylaşım, miras hukuku ölçütlerine göre belirlenen zümre sistemine göre yapılmalıdır. Mirasçılar arasında mal kaçıran biri olursa, bu kişinin kardeş veya bir başka mirasçı olmasına bakılmaksızın resmi işlem başlatılabilir.

Miras payının başkası tarafından gasp edildiğini yani eksik pay aldığını düşünen mirasçı, konunun içeriğine uygun olarak belirlenen miras davasını açma hakkına sahiptir. Payını eksik şekilde alan mirasçı, açtığı dava sonucuna göre sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizlik unsurunun tespitinin yapılmasını sağlamış olur. Yapılan tespit bilgilerine göre tapu işlemlerinin iptali gerçekleşir.

Miras Kalan Evin Kullanımı

Malın varisin izni olmadan satılması başlıklı makalemize, miras kalan evin kullanım hakkına dair bilgilendirme yaparak devam edeceğiz. Miras kalan ev, mirasta payı olan tüm kişilerin ortak malı olarak sayılmaktadır. Malın satışının yapılmasına karar verilirse, her mirasçı kendi zümre katmanına bağlı olarak evden hakkı olan payın parasını alır.

Miras kalan evin satışı gerçekleşmezse ve burada sadece bir mirasçı yaşamaya devam ederse, bu durumda diğer mirasçılarında bazı hakları vardır. Örneğin; miras kalan evde bir kardeş yaşıyor ve diğer bir kardeş evde yaşamıyor. Evde yaşamayan kardeşin diğer kardeşi evden çıkartma hakkı yoktur fakat evin değerine göre kira alma hakkı vardır. Evde oturan kardeş diğer kardeşe kira ödemesi de yapmıyorsa, miras hukukuna bağlı olarak ecri misil davası açabilir.

Malın varisin izni olmadan satılması ve miras davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder