Marka

Marka

Marka en sade tanımı ile bir teşebbüse ait mal ya da hizmetleri, diğer teşebbüslere ait mal ve hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaret ve sıfatlardır. Markanın hedeflediği durum, mal veya hizmetlere yönelik olarak ayırt etme fonksiyonudur. Ayrıca markanın sahibi olabilmek için bir işletme işletmek gibi bir zorunluluk yoktur.

KHK’NIN 2. Maddesinde markanın, “ortak markalar “ ve “garanti markalar” dâhil “ticaret markaları” ya da “hizmet markalarını” ifade ettiği belirtilmiştir. KHK’ya göre koruma altında olan markalar en geniş uygulama haliyle “ticaret markaları” ile sınırlı tutulmamış; hizmet markaları da kapsama dâhil edilmiştir. Hizmet markaları bir ait hizmetleri diğerinden ayırt etmeye yarar. Hizmet markasının aslında klasik anlamda markanın olmadığı; çünkü markanın mal ve ambalajın üzerinde konulduğu, ancak örneğin bir sigorta veya taşımacılık şirketinin, hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullanıldığı işaretlerin hizmet markası olabileceği belirtilmektedir.

Markanın Tescili

Markanın tescili Türk Ticaret Hukuku Kanunları içerisinde yer almaktadır. Marka üzerinde özel koruma hükümlerinden yaralanmak için TPE nezdinde tescil işlemi yapılması gerekmektedir. Fakat bundan tescilsiz olarak kullanılan bir markanın tamamen korumasız bırakıldığı sonucu çıkarılmamalıdır. Tescilsiz olarak kullanılan markalar; nispi ret nedenleri, hükümsüzlük davası ve sonrasında da haksız rekabet hükümleri gereğince korunabilecektir. Bir markanın tescil edilebilmesi için ise değişik aşamalar gerekir. Bunlar; marka olarak tescil edilebilecek bir işaret olması, bu işaretin mutlak ya da nispi ret nedenlerine girmemesi ve sonrasında da idari prosedürdür.

Marka Tescilinin Reddi

Makalemizin son başlığında marka tescilinin reddi nasıl ve ne sebeplerle olur konusunu inceleyeceğiz.

Aynı ya da aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar. Sonradan tescil ettirilmek istenen bir işaretin markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olduğundan söz edilebilmesi için münferit unsurlardan çok, marka ve işaretin bir bütün olarak bıraktığı izlenim dikkate alınır.

Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar ile Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar.

Belirttiğimiz durumda olanlar tescilin reddi konusunda sadece birkaç örnek maddedir. Bu duruma uygun olan daha birçok madde bulunmaktadır.

Marka vb. konularda detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma hakkında detaylı bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder