MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK AVUKATI

Esenyurt Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak bütün müvekkillerimize davalarını avukatla yürütmenin zorunlu değil, bilinmeyen konularda yanlışlık yaşanmaması adına önlem olduğunu belirtmek isteriz.

Yurt dışında yapılan evlilikler Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu “Nüfus hizmetleri kanunu madde 24’te” şu şekilde anlatılmıştır.

Madde 24- (1) Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir. Bu evliliklerin koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. Beyanı alan dış temsilcilik evlenme bildirimini usulüne göre düzenleyerek nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.
(2) O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulmadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak düzenlenecek evlenme bildirimi ile kütüğe tescil işlemi yapılır.

Avukat olarak sır saklamanın mesleki ahlak haricinde, müvekkillere duyulan saygı ve insani erdemlilik kurallarını benimsediğimizden dolayı biten ve yürütmekte olduğumuz bütün dava süreçlerimiz bu şekilde ilerlemektedir.

Esenyurt Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı

Evlilik akdinin gerçekleşmesi ile Türk vatandaşlığını kazananların tescili Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu “Nüfus hizmetleri kanunu madde 25’te” şu şekilde anlatılmıştır.

Madde 25- (1) Evlenmekle Türk vatandaşlığını kazanan kadın, kocasının hanesine tescil edilir. Bu şekilde aile kütüklerine tescil edilen kadının ölüm dışında evliliğinin sona ermesi halinde kaydı, kayıtlı bulunduğu kütüğün sonuna taşınır.
(2) Evlenmekle Türk vatandaşlığını kazanan erkek karısının evlenmekle kaydının taşındığı haneye tescil edilir. Evliliğin ölüm dışında sona ermesi halinde kadının kaydı evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu haneye taşınır, erkeğin kaydı ise kayıtlı bulunduğu hanede kalır.

Esenyurt Milletler Arası Özel Hukuk Avukatlığı görevleri dâhilinde bulunan Arı Hukuk Bürosuna iletişim bölümündeki bilgilerden mail, telefon ya da randevu sistemi ile ulaşabilirsiniz.

Avukat

Yaşanılan bütün dava süreçleri zorlu bir yoldur. Hazırlanması gereken evraklar, toparlanması gereken deliller vb. birçok durum söz konusudur. Bazen insanlar yaşadıkları can sıkıcı durumları bu hazırlık aşamasında tekrar hatırlayıp üzüleceklerini düşünerek dava açma haklarından vazgeçer ya da bu kararı vermeden dava süreleri zaman aşımına uğrar. Bu konu ile ilgili olarak davanızın zaman aşımına uğramama süresini dikkate almanız gerekmektedir.

Esenyurt Avukat olarak müvekkillerimiz için dava süreçlerinde çözüm odaklı ilerlemeyi kurumumuzun prensibi haline getirmiş bulunmaktayız. Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı davalarda kazanılan başarının prensipli ve sistemli olarak çalışmaya bağlı olduğunu savunmaktadır.

0

Yorum Gönder