MİRAS AVUKATI

Miras hukuku 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495-682 Sayılı Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bir kimse öldükten sonra kendisine ait menkul, gayrimenkul mal veya hak ve alacaklarının akıbetini ölmeden önce düzenlemek isteyebilir. Zira ölen kişiye ait mallar, başka bir şekilde tasarrufta bulunulmadığı sürece Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen oranlara göre mirasçılara intikal edecektir. Ancak bazı durumlarda kişi, öldükten sonra mallarının bu oranlara göre değil de kendi istediği şekilde mirasçılarına veya başka kişilere pay edilmesini isteyebilir. Bu durumda yapılabilecek iki yöntem vardır. 1-Vasiyetname, 2- Miras Sözleşmesi.

Yaratıcılığın herkesin konuştuğu fakat herkesin uygulayamadığı bu dönemde bilmek ve bilineni uygulamak arasındaki farkı iyi biliyor ve siz müvekkillerimiz için Esenyurt Miras Hukuku Avukatı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Esenyurt Miras Hukuku Avukatı

 Avukat olarak, birlikte çalıştığımız diğer illerdeki müvekkillerimizin de dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Vasiyetnameler sözlü, el yazılı ve resmi şekilde olmak üzere üç şekilde hazırlanabilir. Sözlü vasiyetname ancak olağanüstü durumlarda ve başka bir vasiyet düzenleme ihtimalinin olmadığı anlarda hazırlanabilir. Uygulamada örneği neredeyse hiç yoktur.

El yazılı vasiyet miras bırakan tarafından baştan sona kendi el yazısı ile yazılan vasiyet türüdür.

Resmi vasiyet işlemi kişinin okuma yazma bilip bilmemesi durumuna göre iki şekilde yapılır.

Esenyurt Miras Hukuku Avukatı olarak, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak Av. Merve Arı bütün deneyim ve bilgilerini kullanmaktadır.

Esenyurt Avukat

Mirasçılar bazen miras bırakan ile aralarındaki kişisel husumetlerden dolayı, bazen de miras bırakanın malvarlığının borcundan az olmasından dolayı kalacak mirası istemeyebilirler. Bu doğrultuda yasal ve atanmış mirasçılara kanun mirası reddetme hakkı tanımıştır. Mirasçılar miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerinde mirası reddedebilirler.

Vasiyetnameden vazgeçme 3 şekilde olabilir. Bunları inceleyecek olursak:

1-)Yeni Vasiyetname Oluşturma,

2-)Yok Etme,

3-)Sonraki Tasarruf İle.

Avukat olarak sır saklama yükümlülüğünün yalnızca yasa gereği değil, erdemli ve yetkin bir insan olmanın getirdiği sorumluluk olduğunun bilincinde olarak çalışmaktayız.

Av. Merve Arı’ya vasiyetname hazırlanması ve miras davaları ile ilgili sorularınız için iletişim bölümündeki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

0

Yorum Gönder