Miras Ortaklığı Hukuki Niteliği

Miras ortaklığı hukuki niteliği nedir? Miras açıldıktan sonra, mirastan pay almayı hak eden kişi birden fazla ise, bu kişiler arasında terekeye yani mirasa dair ortaklık oluşur. Türk Medeni Kanunu 640. Maddesine göre; Mirasçıların birden fazla olması ile birlikte, miras payı bu orana göre dağıtılır. Mirasa dair olan bütün mal niteliğindeki unsurlar ve borçların dağılımı bu şekilde olur.

Mirasın paylaşılması zümre sistemine göre yapılır. Mirasçı sıfatında yer alan kişiler zümre sistemindeki yerlerine göre miras payı alabilir. Belirtmek isteriz ki; Zümre sistemindeki kat payına tek dâhil olmayan kişi eş olmaktadır. Eş, her zümre katmanında pay sahibi olmaktadır.

Miras ortaklığı hukuki niteliği olan bir unsurda, mirasın paylaştırılması zamanıdır. Miras hukuku kanunlarına göre, miras bırakan kişinin ölümünden önce miras paylaştırılmaz. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar arasında dağılım yapılır.

Miras Hakkını Vermemek Cezası

Miras hakkını vermemek yani mirastan mal kaçırmak nedir? Mirasçılar arasında miras dağılımı, zümre sistemi katmanına göre yapılmak zorundadır. Bir mirasçı diğer mirasçının hakkı olan payı vermeyip, hile vb. yollara başvurursa bu kişi hakkında yasal işlem yapılır.

Mirastan mal kaçırma durumunun yaşanması sonucunda, hakkı verilmeyen miracı ya da mirasçılar dava açarlar. Yargıtay’ın da almış olduğu kararlara göre; hakkı gasp edilen mirasçıların açtığı dava sonucunda sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizlik unsuru tespit edilir. Yapılan tespite göre ise, tapu kayıtlarının iptali talep edilir. Miras hakkının verilmemesine dair yapılan tüm işlemler, haksız edinilen kazançlar ceza kapsamına girmektedir.

Malın Varisin İzni Olmadan Satılması

Miras ortaklığı hukuki niteliği kapsamında yer alan bir diğer konuda, miras malına tabii olan malların satışıdır. Mirasa dair olan tüm mallar, mirasçı sıfatında yer alan kişilerin izni ile satılabilir. Mirasçı sıfatında yer alan bir kişinin izni olmadan bu satış gerçekleşirse, hileli satış gerçekleşmiş olur. Bu durumda haksız kazanç olur.

Mirasçının izni olmadan yapılan satışla ilgili olarak, mirasçı kanuni yollara başvuru yapabilir. Miras paylaşımından oluşan davalarda yetkili ve görevli olan mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Miras hakkını alamayan veya mirasa dair haksızlığa uğrayan mirasçı, bu mahkemeye başvuru yaparak hakkının iadesini talep edebilir. Mirasçı, bu davayı kendisi ilerletebileceği gibi, avukat ile dava süreci ilerleterek haklarının daimi olarak korunmasını da isteyebilir.

Miras ortaklığı hukuki niteliği ve bütün miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

4

Yorumlar (1)

Merhaba önceliklile sorum şu babalar dokuz kardeş babalarından kalma mirası paylaşmadılar kardeşlerden biri hakkını köy ve şehir dışından birine satış yapmış ve bundan diğer mirascıların bilgisi yok bununla ilgili hukuki bir hakkımız varmı malları nasıl ayırabiliriz teşekkürler iyi çalışmalar.

Yorum Gönder