Mirasçıların Açabileceği Davalar

Mirasçıların açabileceği davalar konusuna örnek olabilecek dava başlıkları şu şekildedir;

 • Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı) davası
 • Mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi davası
 • Mirasın reddi davası
 • Mirasın hükmen reddi davası
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası
 • Tenkis davası
 • Denkleştirme davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • İzale-i şüyu davası
 • Mirastan feragat
 • Miras sözleşmesi
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması
 • Miras sözleşmesinden dönme yoluyla ortadan kaldırma
 • Vasiyetname
 • Mirasçılıktan çıkartma
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Tereke tespit davası
 • Mirasçılar arasında ecri misil davası

Miras davaları sadece mirasçılar arasında gerçekleşmez. Miras davası türleri bazı durumlarda alacaklı olan kişiler tarafından da açılabilir. Bu tarz davalarda alacaklılarında haklarının korunması göz önünde bulundurulur.

Miras Hakkını Vermemek Cezası

Mirasçıların açabileceği davalar, miras payı olan mirasçıların haklarını korumak amaçlı düzenlenmiştir. Mirasçılar arasında bazı koşullarda pay dağılımında hak kayıpları yaşanılabilir. Bu durumda da hak kaybına uğrayan mirasçı, zamanaşımı süresinde yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapmalıdır.

Miras davalarının sonucunda mahkemenin vermiş olduğu kararlara göre, ceza vb. diğer unsurlar belirlenir. Her dava türünde suçun cezası farklılık göstermektedir. Bu etken miras hukuku davaları içinde geçerlidir.

Mahkeme, süreç boyunca pek çok açıdan değerlendirme yapar ve sonrasında karar verir. Mahkemenin vermiş olduğu bu karara karşı tarafında itiraz hakkı olmaktadır. Fakat bu itiraz süresinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, zamanaşımı süresi olmaktadır. Zamanaşımı, hak düşürücü süredir ve bu sürede karara itiraz edilmezse, mahkemenin kararı kabul edilmiş sayılır.

Avukatsız Miras Davası

Mirasçıların açabileceği davalar avukatlı veya avukatsız şekilde ilerletilebilir. Kanun koyucu bu konuda zorlayıcı bir madde uygulamamıştır. Buradaki seçim tamamen davacı ve davalı tarafa ait olmaktadır.

Miras davasında davayı açan tarafa davacı sıfatı verilir. Davalı taraf ise, davaya sonradan katılan taraftır. Davacı taraf, mahkemeye başvurma sırasında dava açma nedenlerini de açık şekilde belirtir. Ayrıca davacı belirtmiş olduğu dava açma nedenlerini de, ispatlarıyla birlikte kanıtlamakla yükümlüdür. Davalı taraf, hakkında yapılan iddiaların aksini mahkemeye ispat edebilirse süreçte haklı olduğuna kanaat edilir.

Miras hukukunda, ister davacı ister davalı olun avukatla çalışma zorunluluğunuz yoktur. Avukat, hukuki süreci bilen kişi olduğundan dolayı hak kaybı yaşamanızı önler. Mahkeme sürecinde; Dilekçe zamanının, delil sunulmasının vb. etkenlerin süresinin kaçırılması hak kaybına neden olur. Ayrıca süreç içerisinde yapılması gereken diğer bütün işlemlerde belirli sıralama ölçüsüyle yapılmak zorundadır. Bu kurallara uyulmazsa kişi, sonradan düzeltilmesi imkânsız olan hak kayıpları yaşar.

Mirasçıların açabileceği davalar ve bütün miras hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorumlar (1)

Annemden miras kalan gayrimenkulleri kardeşleri kullanıyor. Bize hiçbir hak vermiyorlar. Ortakligin giderilmesi davasi açtık, onlar süreci uzatmak icin çeşitli davalar (aidiyet davası vb.) açmak suretiyle zamanı uzatıyor. Onlara karşı başka hangi davaları açabiliriz. Süreci daha kısa zamanda çözmek için ne yapabilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Yorum Gönder