Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri nelerdir ve nasıl yapılmalıdır sorularının yanıtlarını, Avcılar avukat tarafından düzenlenen bu yazımızda bulabilirsiniz. Miras sözleşmesi, yaşayan kişinin malvarlığına dair olan malları vb. değerli şeyleri ölümünden sonra belirli kişi veya kişilere varsa hangi koşullara bağlı bu dağılımın yapılacağının belirtildiği hukuki anlaşmadır. Miras sözleşmelerinde, miras bırakan ve mirasçı ya da üçüncü bir kişi arasında yapılan anlaşmalar yer alır.

Miras sözleşmesinin en temel amacı, mirasçılar arasında en uygun düzenlemenin sağlanabilmesidir. Miras hukuku kanunlarına bağlı olarak birden fazla miras sözleşmesi vardır. Bunlar; olumlu miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, tek taraflı miras sözleşmesi, karşılıklı (ivazlı) miras sözleşmesi, karşılıksız (ivazsız) miras sözleşmesidir. Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, taraflar yeterlilik koşullarına sahip olmalı ve anlaşmalar Noter huzurunda gerçekleşmelidir.

Miras Sözleşmesi ve Vasiyetname Arasındaki Fark

Miras sözleşmeleri ve vasiyetname, miras hukuku kanunlarına göre düzenlenmelidir. Aksi olan durumlarda bu anlaşmalar geçerli sayılamaz. Halk arasında bilinen yanlış bir bilgi de, miras sözleşmesi ve vasiyetnamenin aynı olduğudur. Fakat bu iki kapsam birbirinden farklıdır ve farklı işlemlere tabii olmaktadır.

Vasiyetnamenin yapılabilmesi için tarafın en az 15 yaşını doldurması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Fakat miras sözleşmesi için tam kapsamlı fiil ehliyeti gereklidir. Vasiyetname sözlü, yazılı ve resmi şekilde düzenlenebilirken miras sözleşmesi sadece resmi şekilde yapılır. Vasiyetnamede kişi, istediği zaman değişiklik yapma veya iptal etme hakkına sahiptir. Ama miras sözleşmesinde anlaşma tek taraflı yapılamayacağı gibi tek taraflı da iptal edilemez.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

TMK madde 557 içeriğine göre, miras sözleşmeleri için dava açılma hakkı vardır. İptal davaları, miras sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda bulunan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı tarafından da açılabilmektedir. Açılan dava sözleşmesinin tamamına yönelik olabileceği gibi bir kısmına da yönelik olabilir.

Miras sözleşmesinin iptali için bazı geçerlilik durumlarının varlığından söz edilebilmelidir. Bunlara örnek verecek olursak;

  • Sözleşme kanunlara uygun şekilde yapılmamışsa
  • Sözleşme miras bırakanın tasarruf ehliyetinin var olmadığı sürede yapıldıysa
  • Sözleşmenin içeriğinde yer alan beyanlar, bağlantı kurulan koşullar ya da yüklemeler hukuka veya ahlaki kurallara uygun değilse
  • Sözleşme yanılma, korkutma, aldatma, zorlama vb. bazı koşullara bağlı olarak yapıldıysa iptal işlemi talep edilebilir.
0

Yorum Gönder