Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması

Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması nedir? Miras sözleşmesi, Türk medeni kanunu madde 545-549 arasında yer almaktadır. Miras bırakanın, mirasçı veya üçüncü kişilerle arasında yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflara miras sözleşmesi denilir.

Miras sözleşmeleri birden fazla şekilde yapılabilir. Bunlar; olumlu miras sözleşmeleri, mirastan feragat etme sözleşmeleri, tek taraflı miras sözleşmesi, iki taraflı miras sözleşmeleri, karşılıklı (ivazlı) miras sözleşmeleri, karşılıksız (ivazsız) miras sözleşmeleri.

Miras sözleşmelerinin geçerli sayılabilmesi için, kanunen belirlenen tüm şartlara uyum sağlayan işlemlerin yapılması gerekmektedir. Miras sözleşmesinin geçerli olması için, öncelikle sözleşmeyi yapan kişi veya kişilerin belirli ehliyet yani yeterlilik koşullarını taşıması gerekir. Sözleşme Noter eşliğinde yapılmalıdır ve biçimsel geçerliliklere uygun olmayan sözleşmeler geçerliliğini yitirir. Sözleşmenin etkili olabilmesi için, miras bırakanın ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir.

Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Nasıl Olur

Mirasa dair yapılan sözleşmenin ortadan kaldırılabilmesi için birden fazla seçenek olmaktadır. Bunlar;

Her daim kaldırılma özelliği: Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmalarına bağlı olarak her daim ortadan kaldırılabilir. Bu uygulamada yapılması resmi şekle tabi olan işlemin yazılı şekilde olan anlaşma ile ortadan kaldırılması mümkündür.

Murisin tek taraflı iradeyle sözleşmeyi ortadan kaldırması: TMK 546/2 içeriğine göre; miras sözleşmesi ile mirasçı atanan ya da kendisine mal bırakılan kişinin, miras bırakan kişiye yönelik miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkartma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu meydana çıkarsa; miras bırakan sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.

Miras sözleşmesinden dönme yolu ile ortadan kaldırılması: Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması seçeneklerinden olan bu uygulama, TMK madde 547 içeriğinde yer almaktadır. Madde içeriğine göre, Miras sözleşmesi gerekliliğince sağlar arası var olan edimleri isteme hakkı var olan taraf, edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi ya da güvence altına bağlanmaması halinde borçlar hukuku kapsamı gerekliliğince sözleşmeden vazgeçilebilir.

Miras Sözleşmesiyle Yapılabilecekler

Miras sözleşmesi ile neler yapılabilmektedir? Miras bırakanın miras sözleşmesine bağlı olarak yapabileceği bazı işlemleri belirtecek olursak;

  • Mirasçı atamasının yapılması
  • Mirasçılardan birine veya daha fazlasına belirli bir malın kalması vasiyet edilebilir
  • Mirasa dair uyulması istenilen koşul ve hükümler belirtilir
  • Yedek mirasçı ataması yapılabilir
  • Art mirasçı atanabilir
  • Vakıf kurulma işlemi yapılabilir
  • Mirasçılıkta çıkartma işlemi yapılabilir

Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması ve miras paylaşımı hakkında detaylı bilgi edinmek için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder