Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Mirasçılar arasında ecrimisil davası nasıl olur? Ecrimisil davasının bir diğer terimi de, haksız işgal tazminatı olmaktadır. Bu dava türünün konusu; Haksız işgal neticesinde, hak sahibinin malı kullanamaması ve haksız işgal yapanın bu durumdan fayda sağlamasıdır.

Haksız işgal, mirasçılar arasında sıklıkla yaşanılan bir durum olmaktadır. Sıklıkla görülen ecrimisil konusu için belli başlı şartların oluşmasıyla süreç başlatılabilir. Bu şartlar şunlardır;

  • Taşınmaz sahibinin konu hakkında isteğinin olmaması gerekir
  • Taşınmaza yapılan haksız işgal, tamamen kötü niyetli olmalıdır
  • Haksız işgal neticesinde mal sahibinin çıkarları zedelenmelidir
  • Söz konusu taşınmaz ya da arsa üzerinde haksız işgal gerçekleşmelidir

Yukarıda da belirttiğimiz uygunluk koşullarının oluşması sonrasında, mirasçılar arasında ecrimisil davası için kanuni işlemler başlatılabilir.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı

Zamanaşımı süresi kanunen belirlenen süredir. Bu sürenin amacı, dava açmaya hak kazanan tarafa karar verme süresi olarak belirlenmiştir. Zaman aşımı süresi içinde dava açma hakkını kullanmayan taraf, dava açma hakkından feragat etmiş olarak görülür.

Ecrimisil yani haksız işgal davasında da zaman aşımı süresi vardır. Bu davadaki zaman aşımı süresi kanunen 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu davanın açılmasıyla birlikte, haksız işgal yapan taraftan kullanım süresine göre tazminat talep edilebilir. İş bu dava türünde sadece, dava tarihine kadar gerçekleşen zararın tazminatı talep edilebilir. Davadan sonraki zararlar talep edilemeyeceği gibi, davadaki tazminat için ıslah yolu da yoktur.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası Mahkemesi

Ecri misil davasına dair bilinmesi gereken en önemli bilgilerden biri de, davanın yetkili ve görevli mahkemesidir. Hukuk sistemimize göre, ecri misil davasını avukatla ilerletme ya da avukatsız ilerletme hakkı vardır. Fakat davasını avukatsız ilerleten taraf, bütün dava sorumluluklarını da üstlenmekle yükümlüdür.

Ecri misil davasındaki görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Davadaki görevli mahkeme ise, genel yetki kurallarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle de görevli mahkeme, davalının ikametgâh yerinde bulunan mahkemedir.

Önemle belirtmek isteriz ki; davanızın kurallara uygun ilerletilebilmesi için, ilk olarak doğru olan mahkemede süreç başlatılmalıdır. Bu konuda hata yapılması nedeni ile davanızın reddi gerçekleşebilir.

Mirasçılar arasında ecrimisil davası ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder