Arabuluculuk Toplantısına Katılım

Arabuluculuk toplantısına katılım nasıl sağlanmalıdır? Arabuluculuk son yıllarda hukuk sistemimize pek çok alanda kolaylıklar sağlamıştır. Yeni düzenlenen kanun maddelerince, birçok dava konusu olan durumda ilk olarak bu sisteme başvuru yapılması gerekir. Arabuluculuk sayesinde gerekli aşamalı toplantılar taraflarca ya da vekillerince yapılır ve kısa sürede sonuca ulaşılır.

Arabuluculuk toplantıları yetkili arabulucu tarafınca düzenlenir. Yetkili arabulucu taraflara toplantı gününü ve saatini bildirir. Bunun sonrasında toplantıya taraflar katılabileceği gibi istekleri doğrultusunda sadece vekil avukatları da katılım sağlayabilir.

Arabuluculuk görüşmesine katılım mutlaka sağlanmalıdır. Taraflardan biri belirlenen toplantıya geçerli bir neden göstermeden katılım sağlamazsa, bu durum tutanağa işlenir. Toplantıya katılım sağlamayan taraf haklı ya da haksız olduğuna bakılmaksızın ilerleyen süreçteki dava giderlerini karşılamakla yükümlü tutulur.

Arabuluculuk Toplantısı Nerede Yapılır

Arabuluculuk toplantısına katılım konusundaki önemi belirttikten sonra bir diğer konu olan görüşme alanından bahsedeceğiz. Yetkili arabulucu başkanlığında ilerletilen toplantılar tamamen tarafsız şekilde olmak zorundadır. Yetkili arabulucu taraflara ayrı şekilde bilgi aktarımı vb. bir etkende bulunamaz.

Arabuluculuk süreci oldukça dikkatli ve tarafsız şekilde ilerletilmelidir. Bu sebeple de toplantının gerçekleşeceği alanda tamamen tarafsız olmalıdır. Bütün bu koşullardan da anlaşılacağı üzere, arabuluculuk toplantısının yetkili arabulucunun ofisinde ya da belirleyeceği alanda yapılmalıdır diyebiliriz.

Pandemi döneminde başlatılan bir uygulamada online şekilde arabuluculuk toplantısının yapılmasıdır. Gerek tarafların sağlık tedbirleri gerekse iş hayatlarındaki zamanın daha verimli kullanılması nedeniyle yapılan bu uygulama taraflarında kabulüyle yapılabilir.

Arabuluculuk Toplantısı Nasıl Yapılır

Arabuluculuk toplantısına katılım sağlama tercihi taraflara bırakılmış bir seçimdir. Yani taraf isterse kendisi katılabilir, isterse vekil avukatı yalnız katılabilir ya da taraf vekil avukatı eşliğinde toplantıya katılabilir.

Arabulucuya başvuru yapıldıktan sonra, yetkili arabulucu taraflara toplantının yapılacağı tarih, saat ve yer bilgilerini iletir. Bunun sonrasında toplantı yapılır. Toplantıya bütün tarafların gelmesiyle başlanır. Yetkili arabulucu toplantı sonunda bir tutanak düzenler ve tarafların anlaşma sağlayıp sağlayamadığını beyan eder.

Arabuluculuk toplantıları 4 defa yapılabilir. Fakat taraflar ilk toplantıda anlaşma sağlarsa veya kesinlikle anlaşma sağlanamayacağını beyan ederse, toplantı ilk görüşme sonrasında sonlandırılabilir. Bu durumda yetkili arabulucu verilen karar uygun şekilde tutanak düzenler ve taraflarda istekleri doğrultusunda mahkeme sürecini başlatabilir.

Arabuluculuk Toplantısına Katılmama

Arabuluculuk toplantısına katılım yapmayan tek taraf hakkında bilgilendirme yapmıştık. Şimdi de her iki tarafında ilk toplantıya katılım sağlamaması durumundan bahsedeceğiz. Her iki tarafında ilk toplantıya geçerli nedenlerini daha öncesinden göstermeksizin katılım sağlamaması durumunda, arabuluculuk faaliyeti sona erer. Yetkili arabulucu bu şekilde tutanak düzenler ve bildirim yapar.

Her iki tarafında katılım sağlamadığı toplantı sonrasında taraflar dava süreci başlatmak isterse, dava giderleri her iki tarafa eşit olarak pay edilir. Burada hangi tarafın kusurlu ya da kusursuz olduğu araştırılmaz.

Arabuluculuk toplantısına katılım sağlamayan tek taraf olursa, katılmayan taraf davada haklı çıksa bile lehine vekâlet ücretine hükmedilemez. Her iki tarafta toplantıya katılmazsa, davayı kazanan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilir.

Arabuluculuk 2. Toplantısına Katılmama

Arabuluculuk toplantısına katılım yapılmadığında gerçekleşen yaptırımlar ilk toplantı için geçerli olmaktadır. Yani taraflardan birinin ya da ikisinin de ilk toplantıya katılım sağlamaması durumu gerçekleşirse ve süreç sonlandırılırsa yaptırımlar oluşur.

İlk toplantıya katılım sağlanmasına rağmen ikinci toplantıya katılım sağlanmazsa kanunen geçerli olan herhangi bir yaptırım yoktur. Bu şekilde ilerleyen toplantı süreçlerinde, yargılama ücretleri ve vekâlet ücretleri davayı kaybeden tarafça karşılanır.

Davalarda bahsedilen yargılama giderleri şu şekildedir; harçlar, tebligat giderleri, somut olayın şartlarına göre arabuluculuk ücreti, vb. diğer yargılama süreci ücretleri. Arabuluculuk konusunda belirtmemiz gereken bir konuda, tarafların anlaşma şartının olmadığıdır.

Arabuluculuk toplantısına katılım hakkında ve bütün arabuluculuk işlemleri hakkında detaylı bilgi edinmek için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder