Mirasın Gerekliliği

Mirasın gerekliliği konusu, miras hukukunun içeriğini ve mirasa dair olan bütün hakları kapsamaktadır. Miras, ölen ya da gaipliği gerçekleşen kişinin mal varlıklarının veya borçlarının miras hukukuna göre paylaştırılmasıdır. Bahsi geçen paylaşım mirasçılar arasında olur.

Mirasçılar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar; yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar kan bağı ve evlilik bağıyla mirasa dahil olan mirasçılardır. Atanmış mirasçılar ise mirasa daha sonradan miras bırakanın isteği üzerine dahil edilen mirasçılardır.

Mirasçılar kendi istek ve avantajlarını düşünerek isterlerse mirası kabul eder isterlerse de mirası reddedebilirler. Miras hukukuna göre bu iki seçenekte mirasçının özgür iradesine göre vereceği kararlardandır.

Baba Ölmeden Miras Bırakabilir Mi

Mirasın gerekliliği konularından biri de miras bırakanın tasarrufuna göre miras dağıtma hakkıdır. Halk arasında da sıklıkla araştırılan bir konu, babanın hayattayken mirasını evladına bırakıp bırakamayacağı olmaktadır. Bu sorunun yanıtını yazımızın bu kısmında öğrenebilirsiniz.

Anne ya da babanın hayattayken çocuklarına miras dağıtması, sağlar arası kazanım sağlama niteliğindedir. Bu nitelik Türk Borçlar Kanunu içeriğinde yer alır. Kanun içeriğinde göre, anne-baba ve çocuk arasında resmi şekilde yapılabilecek devir işlemleri olmaktadır.

Anne veya baba fark etmeksizin kişiler hayattayken malları üzerinde söz sahibidirler. Yani anne veya baba hayattayken mallarını istedikleri şekilde evlatlarına dağıtabilirler. Mallar arasında yapılan dağıtım resmi işlemlere tabii olursa geçerli olur. Ayrıca bu mal paylaşımı mirastan mal kaçırma niteliğinde olmamalıdır. Mirastan mal kaçırma niteliğinde olan her paylaşım için mirasçıların dava açma hakkı vardır.

Eşin Miras Payı

Mirasın gerekliliği konuları arasında sıklıkla karşılaşılan bir konuda eşin mirasçılık hakkıdır. Miras paylaşımı, miras hukukunda yer alan zümre sistemine göre yapılır. Zümre sistemindeki kademeler mirasçıların pay alma derecelerini belirler. Zümre sistemi hakkında bilinmesi gereken en önemli etken eş hakkındadır. Sağ kalan eş, her zümre katmanıyla birlikte mirastan pay alma hakkına sahiptir.

Sağ kalan eş;

  • Zümreyle mirasçı ise mirasın payı ¼ oranındadır
  • Zümreyle mirasçı ise miras payı ½ oranındadır
  • Zümreyle mirasçı ise miras payı ¾ oranındadır

Ayrıca; Birinci ve ikinci derece zümrede kimse yoksa ve üçüncü zümrenin de başları ve onların çocukları hayatta değilse, sağ kalan eş mirastaki tek hak sahibidir.

0

Yorum Gönder