Vasiyetname Türleri

Vasiyetname türleri resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak 3’e ayrılır. Vasiyetname, miras bırakan kişinin son istek ve arzularını beyan ettiği yazılı ve sözlü bir belgedir. Her miras bırakan vasiyetname düzenlemekle yükümlü değildir. Buradaki tasarruf hakkı tamamen miras bırakana ait olmaktadır.

Miras bırakan ölüme bağlı olan bu tasarrufuyla birlikte;

 • Mirasçı ataması yapabilir
 • Mirasçılardan birine veya daha fazlasına belirli mallarını bırakabilir
 • Mirasın hak edilmesi için şartlar sunabilir
 • Mirasçılardan bir veya daha fazlasını mirasından çıkartabilir
 • Yedek mirasçı ataması yapabilir
 • Mirasıyla vakıf kurulmasını isteyebilir

Vasiyetname, tek taraflı olarak yapılan bir tasarruf hakkıdır. Miras bırakan, mirasçıları arasında mallarını kendi tasarrufuna göre paylaşım yaptırmak isteyebilir. Miras bırakanın bu isteğinden mirasçıların haberinin olması gerekmez.

Sözlü Vasiyetname

Vasiyetname türleri arasında en nadir görülen vasiyet türü sözlü vasiyettir. Sözlü vasiyet bazı nadir görülen durumlarda yapılabilmektedir. Yani ortada geçerli koşullar yokken miras bırakanın herhangi bir malı hakkında sözlü paylaşım yapması geçerli bir durum olmaz.

Sözlü vasiyetnamenin yapılabilmesi için ulaşımın imkânsız olması, savaş olması, ölüm tehlikesi bulunması vb. durumların olması gerekir. Bahsi geçen olağanüstü durumların oluşmasında miras bırakan, iki şahit eşliğinde sözlü vasiyetnamesini beyan eder. Şahit pozisyonunda olan kişi, miras bırakanın beyanlarını yazıya döker ve sonrasında tanık bu yazıyı Sulh hukuk mahkemesine veya Asliye hukuk mahkemesine ulaştırır.

El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetname TMK madde 538 içeriğinde yer almaktadır. El yazılı vasiyetname düzenlemesi yapılırken bütün kurallara uyum sağlanmalıdır. Aksi olan durumlarda düzenlenen vasiyet geçerli sayılamaz.

Vasiyetname türleri arasında sıklıkla karşılaşılan el yazılı vasiyet düzenlemesi tamamen el yazısı ile olmalıdır. Burada bahsi geçen yazı miras bırakana ait olmalıdır. Miras bırakanın haricinde vasiyetnamede başka birinin yazısının olması halinde vasiyetname geçerliliğini yitirir.

El yazılı vasiyetnamenin içeriğinde; o günün tarihi, miras bırakanın o gün alınan sağlık raporu, detaylı şekilde mal paylaşımı, miras bırakanın imzası yer almalıdır. El yazılı vasiyetname düzenlendikten sonra isteğe bağlı olarak, açık veya kapalı şekilde Notere ya da Sulh hukuk mahkemesine bırakılabilir.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname, iki şahit ve memur eşliğinde yapılabilir. Resmi memur, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf taleplerini yazar veya yazıdır. Yazı işleminin tamamlanmasından sonra miras bırakan ve şahitler beyanları okuyarak imzalar.

El yazılı vasiyetnamede yer alacak olan memur; Sulh hâkimi, noter ya da kanun aracılığıyla kendisine bu yetki verilmiş kişi olabilir. Resmi memur olarak görev yapamayacak bazı kişiler olmaktadır. Bu kişiler;

 • Okur yazar olmayanlar
 • Miras bırakanın eşi
 • Miras bırakanın üst soy ve alt soyu
 • Miras bırakanın kardeşleri ve eşleri
 • Kamuda yasaklı olan kişiler
 • Fiil ehliyeti olmayanlar

Vasiyetname türleri ve vasiyetname düzenlenmesi hakkında detaylı bilgi edinmek için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder