Türk Vatandaşı Olmak

Nasıl Türk Vatandaşı Olunur

Türk Vatandaşı nasıl olunur konusu hakkında bilgi edinmek için, yazımızın içeriğinden bilgi edinebilirsiniz. 19.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türk Vatandaşlığına geçiş sürecindeki mali ve yatırım bedelleri düşürüldü. Türkiye’de en az 250.000 USD değerinde gayrimenkul alan yabancılar doğrudan Türk Vatandaşı olabilecekler. Ayrıca alınmış olan gayrimenkul kiralama amaçlı da kullanılabilir. Ev alana vatandaşlık Türkiye programına göre yabancı uyruklu kişiler, askeri bölgelerde olmamak şartı ile Türkiye’de istediği yerden konut alma hürriyetine sahiptir.

Toplam değeri en az 250.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alabilirsiniz. Fakat hepsi için aynı anda başvurmalısınız. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü beyan edilen değerler 250.000 Doların üzerindeyse vatandaşlık başvurularını kabul eder. 20.09.2018 tarihinden sonraki gayrimenkul alımları ve yatırımları ile başvuru yapılabilir.

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değeri 250.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını Gayrimenkul Değerleme uzmanları doğrular. Bakanlık “3 yıl satılamaz şerhi tesisini” TKGM’den talep eder. Satın aldığınız gayrimenkullerin ödemesi banka havalesi ile mülk sahibine yapılmalıdır.

Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda 3 ila 6 ay içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Hükümet bu zamanı azaltmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Eğer yabancı uyruklu kişi tarla ya da arsa alacaksa bu arazi üzerinde nasıl bir yapı inşa edeceğini 2 yıl içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.

Mülkiyeti alan kişi eşi ve 18 yaşın altındaki tüm çocuklar Türk vatandaşı olabilir. 18 yaş üstü çocuklar sadece bakıma muhtaçsa ve bu ispatlanabiliyorsa vatandaşlık alabilir.

Türkiye’den konut almış yabancılar belirli periyotlarla uzatılması şartıyla oturma izni alabilirler, aynı şekilde aileleri içinde oturma izni alma hakları vardır, bu oturma izni ile yabancıların çocukları Türkiye’de eğitim görebilirler. Oturma izni olan yabancıların iş bulmaları daha kolaydır, firmalar içinde çalışma izni almak kolaydır.

Ayrıca yeni belirlenen yasa gereği belirli miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500,000 dolara indirildi.

Mülk Satın Almak İçin Nasıl Bir Prosedür İzlenmelidir?

Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır. Ön başvuru için sıra numarası almak gerekir. Bunun için 181 numaralı telefon aranabilir ya da internet üzerinden randevu başvurusu yapılabilir. Ön başvurudan sonra  mülkü satacak ve satın alacak kişilere devir işlemleri için bir gün belirlenir. Belirlenen gün içinde şu belgelerin hazırlanması gerekir:

-Taşınmazın tapu senedi belgesi

-Satın alacak yabancı uyruklu kişinin pasaportu ve fotokopisi (Türkçe tercümesi gerekebilir.)

-Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”

-Konut ve iş yeri vs. gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi

-Satan kişinin 1 adet, satın alan kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

-Satın alan yabancı Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman

-Eğer devir işlemleri yurtdışında düzenlenen vekâletname ile yapılıyorsa vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Türkçeye tercümesi olmak zorundadır).

Taşınmaz mülkün üzerinde ipotek, haciz gibi kısıtlamalar olup olmadığını mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun için tapu müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Türkiye’den mülk satın almak için ikamet izni gerekmez.

Mülk Satın Alarak Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

En az 250.000 USD üzerinde gayrimenkul satın alıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurusuyla Türk Vatandaşlığı talebiniz işleme koyulur. Başvurunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na satılan gayrimenkullerin en az 250.000 USD olduğunu araştırmak üzere gönderilir. Bakanlık, tapu kayıtlarına üç yıl satılamaz şerhini koyar. Bakanlık başvuruyu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne göndererek işlemler son aşamaya gelir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ve pasaportunuzu almak üzere NVİGM’ye davet edilirsiniz.

Türkiye’de Çifte Vatandaş Olmam Mümkün mü?

Evet, Türkiye çifte vatandaşlığa izin veriyor fakat kendi vatandaşlığınıza ait konsolosluğunuzla görüşmelisiniz. Hindistan, Çin ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler çifte vatandaşlığa kısıtlama getirebiliyorlar.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Bir Türk vatandaşı ile evlenen bir yabancı, doğrudan Türk vatandaşı olamaz. Bunun için en az 3 yıl boyunca bir Türk vatandaşı ile evli olmalı ve evliliği devam ediyor olmalıdır. Bu şartları taşıyan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinde;

  1. a) Aile birliği içinde yaşama şartı,
  2. b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartı,
  3. c) Millî güvenlik ve kamu düzeni için tehlike oluşturabilecek bir durumunun olmaması şartı aranmaktadır.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölmesi durumu mevcutsa aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

T.C Vatandaşı Olmak İçin Yapılması Gerekenler

  • Doğumla kazanılır
  • Türkiye’de doğmak şartıyla

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinme Yoluyla Kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinile ergi olmayan kişi, kamu düzeni ve milli güvenlik için herhangi bir tehlike oluşturacak durumu bulunmamak kaydıyla, evlat edinilme kararı tarihi itibari ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bununla ilgili bilgi almak için Bakırköy Avukat ile görüşebilirsiniz.

2

Related Posts

Yorum Gönder