Nişan Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Nişan bozma nedeniyle manevi tazminat alınabilir mi? Nişan, kadın ve erkeğin evlilik isteklerini diğer kişilere ilan etme merasimleridir. Nişan töreni taraflar ve tarafların istekleri doğrultusunda diğer insanlar eşliğinde yapılır. Yani bu tören için kanunen geçerli olan resmi bir işlem yapılmamaktadır.

Taraflar nişan evresi devam ederken ayrılık kararı da alabilir. Nişan evresinde ayrılan tarafların ayrılık kararı için resmi bir işlem yapmaları gerekmez. Fakat bazı durumlarda taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden bazı taleplerde bulunabilirler. Bu talepler nişan evresinde alınan eşyaların iadesi, yapılan hazırlıklar için ödenen ücretlerin talepleri vb. unsurlar olabilir.

Taraflar iade hususlarında uzlaşma sağlayamazlarsa mahkeme yoluna başvurabilirler. Ayrıca taraflardan biri manevi şekilde de bu ayrılık neticesinde keder, üzüntü, hastalık vb. durum yaşarsa nişan bozma nedeniyle manevi tazminat davası açabilme hakkına sahiptir.

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat

Nişandan ayrılmaya sebep olan etkenlere bağlı olarak ruhsal şekilde yıpranan kişi manevi tazminat alma hakkını kullanabilir. Kişinin bu haktan faydalanabilmesi için kanunen geçerli olguların gerçekleşmesi ve bu olguların mahkemeye ispat edilebilmesi gerekir.

Türk medeni hukuku kapsamına göre, maddi ve manevi tazminat talepleri farklı sebeplere dayanmaktadır.

Maddi tazminat talepleri, yaşanılan maddi zararlar ve kaybedilen mallar için talep edilebilir. Manevi tazminat ise, maddi tazminatın tam tersi sebeplere dayanmaktadır. Manevi tazminat taleplerinde, kişinin ruhsal olarak zarar görmesi gerekmektedir.

Nişan bozulmasından sonra bu sebebe dayanarak dava açmak isteyen kişi, aile mahkemesine başvuru yapabilir. Aile mahkemesine yapılan dava açılması isteği kanuna uygun şekilde yapılan bir dilekçe eşliğinde yapılmalıdır. Dilekçe içeriği konuya sebep olan bütün etkenleri yalın ve ispatlanır şekilde beyan edebilmelidir.

Nişan Bozma Manevi Tazminat Sebepleri

Nişan bozma nedeniyle manevi tazminat talep edilebilmesi için en önemli etken ortada geçerli olan bir nişanlılık durumunun olmasıdır. Geçerli olan nişanın bazı şartlar dahilinde bozulmasıyla birlikte manevi tazminat alınabilir. Bu şartlara örnek maddeler belirtecek olursak;

  • Nişan tek tarafın beyanı ile bozulmalıdır. Yani bu karar ortak şekilde alınmış olmamalıdır.
  • Terk edilen kişinin hakları ihlal edilmiş olmalıdır
  • Nişanı bozan kişi kusurlu olmalıdır
  • Nişan bozulması nedeniyle terk edilen kişi tam kusurlu ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olmalıdır
  • Zarar ile kusur arasında illiyet bağına uygun etkenler olmalıdır
  • Nişanın bozulmasına bağlı olarak kişinin itibarında zedelenme gerçekleşmiş olmalıdır

Nişanın bozulmasına bağlı olarak açılan mahkemede ispat yükümlülüğü davacı yani davayı açan tarafa aittir. Davalı yani hakkında dava açılan taraf ise, haklılık paylarını ispat etmekle yükümlüdür.

Mahkeme tarafların beyanlarını ve delillerini inceler, şahitlerini dinler ve gerekli görmüş olduğu durumlarda da kurum ve kuruluşlardan delil niteliğinde olan evrakları ister. Yapılan bütün incelemeler sonrasında, nişan bozma nedeniyle manevi tazminat hakkının olup olmadığına karar verir.

Nişanı Erkek Bozarsa

Kanun koyucunun belirlediği maddelere göre, nişan kadın ve erkek arasında gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda taraflar ilk olarak reşit olmalıdır, taraflardan biri ya da ikisi de reşit değilse yasal temsilcinin izni ile nişan yapılmalıdır. Ayrıca nişan kararı evlilik vaadini beyan edebilmelidir. Kanunlara göre, nişan evresinde geçirilmesi gereken zorunlu bir süre olmamaktadır. Yani nişan döneminde geçirilen süre davaya etki etmez.

Nişanın bozulması kadın ya da erkek fark etmeksizin yapılabilmektedir. Bu konuya bağlı olarak açılan davalarda tarafların cinsiyetinin hiçbir önemi yoktur. Bu davadaki en büyük etken kusur ve ispat olmaktadır.

Türk medeni hukuku kapsamına göre bütün davaların konusunun delil ve şahitlerle ispat edilmesi gerekmektedir. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu ölçütlere göre ispat edilemeyen dava nedenlerinden dolayı davanın reddine karar verilir.

Nişan bozma nedeniyle manevi tazminat davası hakkında detaylı bilgi alabilmek için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder