Boşanmadan Sonra Nafaka Davası

Boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir mi? Türk medeni hukukuna göre boşanma davası türleri; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve eylemli ayrılık sebebiyle davası şeklindedir. Nafaka türlerini ve taleplerini incelerken anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma koşullarını incelememiz gerekmektedir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası süreç ilerleyişi açısından oldukça farklılıklar göstermektedir. Örneğin; anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın maddi ve manevi olan bütün kararlarını taraflar verirken, çekişmeli boşanma davasında karar verme yetkisi hâkime ait olmaktadır.

4721 sayılı kanundan yola çıkarak belirtebiliriz ki; boşanma davası sonrasında nafaka alınabilmesi için dava açılabilir. Fakat bu davanın açılabilmesi için gerekli koşullar olmalıdır ve zamanaşımı süresi dolmamalıdır.

Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Zamanaşımı

Boşanmadan sonra nafaka davası açılmadan önce boşanma davasının türüne göre yol haritası belirlenmelidir. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanmanın maddi sonuçlarına taraflar karar verdiğinden dolayı bu davanın sonrasında eş için değil sadece müşterek çocuk için nafaka talep edilebilir.

Çekişmeli boşanma davasında ise, nafaka ve diğer bütün kararlar hâkimin yetkisi dâhilindedir. Fakat hâkimin vermiş olduğu bu karara isterse süresi içinde itiraz edilebilir. Ayrıca çekişmeli boşanma davası bittikten sonrada ayrı bir dava şeklinde nafaka davası açılabilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 178. Maddesine göre boşanma davasının sonrasında nafaka davası açılabilmesi için zamanaşımı süresi belirtilmiştir. Kanunda da belirtilen bu süre hak düşürücü süredir ve bu süre içinde dava açılmazsa, bunun sonrasında da dava açılamaz. Kanunlarımız tarafından belirtilen nafaka davası zamanaşımı süresi 1 yıl olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Nafaka Davası

Boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir fakat detaylar mutlak şekilde bilinmelidir. Hâkim, boşanma davası sürecinde yoksulluk nafakasına re’sen karar veremez. Yani nafaka için tarafın talepte bulunması gerekmektedir.

Taraf boşanma davasını açarken nafaka talebinde bulunmadıysa, davanın ilerleyen sürecinde nafaka talebinde bulunabilir. Fakat anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanmaktadır, bu sebeple de nafaka talebi olan taraf boşanma protokolünde mutlak şekilde bu beyanı belirtmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası gerçekleştikten sonra kesinleşme süreci başlar. Bu süre içerisinde de taraflar protokolde yer alan maddelere itiraz edebilirler. Fakat kesinleşme gerçekleştiği zaman itiraz süresi dolmuş olur. Anlaşmalı boşanma davası kesinleşen kişi kendisi için nafaka talep edemez fakat müşterek çocuk için boşanmadan sonra nafaka davası açabilir.

Yoksulluk Nafakası Şartları

Yoksulluk nafakasının alınabilmesi için bazı olguların gerçekleşmesi gerekir. Bunları maddeler halinde belirtecek olursak;

  • Herhangi maddi bir geliri olmayan eş
  • İşyerinde asgari ücretle çalışan eş
  • Geçici işlerde çalışan yani sabit işi olmayan eş
  • İşten çıkarılan eş (Bu durumda eş kendisi işten çıkmamış çıkartılmış olmalıdır)
  • Bir iş geliri olmayan ya da çok az geliri olan eş
  • Diğerleri

Yukarıda belirttiğimiz maddelere uygunluğu olan eş nafaka talep edebilir. Fakat bu durumun mahkemeye ispat edilmesi gerekir. Ayrıca hâkim nafakanın kararını verirken karşı tarafın yani nafaka ödemekle yükümlü tutulan tarafında bütün koşullarını inceler.

Yoksulluk Nafakası Miktarı

Boşanmadan sonra nafaka davası açılabilir. Fakat nafakanın onaylanması ve miktarın belirlenmesi hâkim tarafından olur. Hâkim, mahkemeye beyan edilen bütün gelir ve gider düzeylerini inceler. Bu inceleme her iki taraf içinde geçerlidir.

Davacı ve davalı tarafın beyanları incelendikten sonra hâkim bu delilleri yetersiz görürse ek deliller isteyebilir. Ek deliller mahkeme tarafından kurum ve kuruluşlardan istenir. Her iki tarafında maddi gelir ve giderleri detaylı şekilde incelendikten sonra nafaka miktarına karar verilir.

Mahkemenin karar verdiği nafaka miktarına tarafların itiraz etme hakkı da olmaktadır. İtiraz hakkı süresi içinde yapılmalıdır. İtiraz edilirken mahkemeye gerekçelerin yer aldığı bir dilekçe sunulur. Dilekçe içeriğinde, nafakanın itiraz nedenleri ve ispatları yer alır.

Boşanmadan sonra nafaka davası ve boşanma davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

4

Yorumlar (1)

Merhaba ben Aynur demiralp eşimden bosanali 16 ay oldu anlaşmalı boşandık bana ben sana yardım.ederim dedi nafaka falan istemedim ama 14 ay hiç yardim etmedi ve kumar oynuyordu evimden 2 tane televizyon sattı iş yerinde hırsızlık yaptı ben devlet yardımı alıyorum saat ücretli tekel bayiden çalışıyorum peki ben eşime geri nafaka davası aça bilirmiyim teşekkürler

Yorum Gönder