Nişanlıdan Ayrılma Davası

Nişanlıdan ayrılma davası açılabilir mi? Nişan, kadın ve erkeğin evlilik birliği kurmadan önceki eylemleridir ve bu eylemle taraflar bütün herkese evliliğin gerçekleşeceğini ilan etmiş olurlar. Fakat evlilik nişan yapıldığı için gerçekleşmiş sayılmaz. Bunun içinde belirtebiliriz ki; Nişandan ayrılan kişi, boşanma davası açamaz. Fakat nişan döneminde ayrılan taraflardan maddi ve manevi zarara uğrayan kişi, bu zararların telafisi için diğer tarafa dava açma hakkına sahiptir. Bu dava içinde geçerli olan bir kural şu şekildedir; Dava açma hakkı az kusurlu ya da kusursuz olan tarafa aittir, davayı açan kişi iddia ettiklerini ispat etmekle yükümlüdür.

Nişandan sonra ayrılan kişi, aile mahkemesine başvuru yaparak nişandan ayrılma davası açabilir. Bu dava hukuk sistemimize göre avukatsız şekilde ilerletilebilmektedir. Fakat yapılan istatistik çalışmaları da göstermektedir ki, diğer dava türlerinde olduğu gibi bu davada da avukatsız ilerletilen süreç kişinin hak kaybı yaşamasına neden olmaktadır.

Nişan Bozuldu Ne Yapmalıyım

Nişanlıdan ayrılma davası açılabilmesi için, resmi şekilde ilan edilen bir nişan olması ve bu etkenin geçerli nedenlere dayanarak bitmesi gerekir. Örneğin; Nişandan haksız şekilde vazgeçen taraf ya da tam kusurlu olan taraf bu davanın açılmasını isteyemez.

Nişan sonrası açılan bu dava içeriğinde, şartların etkenlerine göre maddi tazminat istenebileceği gibi, manevi tazminata istenebilir. Maddi tazminat; Kişinin maddi kayıpları karşılığında istenebilir. Manevi tazminat ise, kişinin duygusal ve ruhsal olarak yaşamış olduğu zorluklar ve zararlar neticesinde istenebilir.

Nişan sonrası açılan davada tazminat kararı, hâkime ait olmaktadır. Hâkim, süreç devam ederken delil incelemesi yapar, şahitleri dinler ve gerekli gördüğü konularda ek delil sunulmasını ister. Bütün bu incelemelerin sonrasında da mahkemenin sonucu olarak kusursuz ya da az kusurlu olan tarafın yaşamış olduğu vakıalara göre tazminat almasını sağlar.

Haksız Nişan Bozma

Nişanlıdan ayrılma davası açan kişi, haksız şekilde terk edilmiş olmalıdır veya ayrılığa zorlanacak davranışlara maruz kalmış olmalıdır. Konu hakkında haksızlığa uğrayan kusursuz ya da az kusurlu kişi, şartların sonucunda mahkemenin kararı ile tazminatını alabilir. Bu dava türünde tazminat alabilen kişi, nafaka hakkına sahip değildir. Çünkü ortada geçerli şekilde olan resmi bir evlilik yoktur.

Türk medeni hukukuna göre, nafaka sadece geçerli resmi evliliklerde söz konusu olmaktadır. Bu sebeple de kişi nişan dönemi sonrasında evlilik gerçekleşmeden ayrılmışsa veya dini nikâhla birliktelik yaşıyorsa nafaka hakkından faydalanamaz.

Bu dava türündeki görevli mahkeme aile mahkemesidir, aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevli mahkeme olmaktadır. Davadaki yetkili mahkeme ise; Kanunen özel yetkili mahkemelerde dava açılma şartı bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı da manevi tazminat davası, davalının ikametgâh adresinde açılmalıdır.

Nişanlıdan ayrılma davası ve aile hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder