TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat, en genel anlamı ile maddi ya da manevi zarar karşılığında ödenen bedeli anlatmaktadır. Oldukça geniş bir alanda yer almakta olan tazminat hukuku birçok alt türü de bünyesinde barındırmaktadır. Bu bakımdan Avcılar Tazminat Hukuku Avukatı olarak tazminat davalarında geniş bir konseptle hizmet sunmaktayız. Tazminat hukukunun özel bir yerinde yer almakta olan haksız fiil sebebi ile tazminat davaları da Avcılar Avukatı olarak görevini sürdüren Av. Merve Arı tarafından açılabilmektedir ya da size açılmış olan davalarda savunmanız yapılmaktadır.

Avcılar Tazminat Hukuku Avukatı

Maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, tazminat nedenine göre değişmektedir. Tazminat davasının hangi hukuki nedene bağlı olarak açıldığı tazminat davası açma süresini de belirlemektedir.

Tazminat davasına temel teşkil eden fiil suç teşkil ediyorsa o fiil için kanunlarda daha az zamanaşımı süresi öngörülse bile, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zaman aşımı süresi ne ise maddi-manevi tazminat davası açma süresi de odur. Ceza kanunundaki temel dava zamanaşımı süresi geçse bile, ceza davası devam ettiği müddetçe de tazminat davası açılabilir.

• Tazminat hukuku davalarının büyük bir kısmı haksız fiil olarak nitelenen fiillerden kaynaklanır. Haksız fiiller için dava zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her durumda 10 yıldır. (Borçlar kanunu md. 72/1) İşlenen haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, ceza hukuku zamanaşımı süresi de Borçlar Kanunu’nda belirtilen sürelerden daha fazla ise, tazminat davası açma süresi açısından ceza hukuku zaman aşımı süresi uygulanır.

• Boşanma davası neticesinde maddi-manevi tazminat davası açmada zaman aşımı süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır (Medeni Kanun md. 178).

• Sözleşmenin ihlali nedeniyle açılacak tazminat davalarında genel zamanaşımı süresi, 10 yıldır (Borçlar Kanunu md. 146)

Avcılar Tazminat Hukuku Avukatı olarak paylaştığımız bilgiler doğrultusunda açmayı istediğiniz dava hakkında ön bilgi sahibi olmanızı isteriz. Fakat her an değişikliğe uğrayabilecek kanun maddeleri ile ilgili olarak konusunda bilgili bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz

Avcılar Avukat

Tazminat davalarında bedensel (cismani) zarar ise geçici veya kalıcı işgücü kaybı, tedavi masrafları gibi zararlar nedeni ile maddi tazminata; yarattığı bedensel ve duygusal acı nedeni ile manevi tazminata konu olacaktır. Yine ölüm durumunda, defin ve varsa ölüm öncesi tedavi masrafları, ölen kişinin maddi desteğini almakta olan kişilerin isteyebileceği destekten yoksun kalma tazminatı da birer maddi tazminat kalemi olacağı gibi, ölenin yakınlarının yaşadığı ölüm acısı da manevi tazminata neden oluşturacaktır.

İstanbul Barosuna Kayıtlı olarak görevini devam ettiren Avukatı olan Av. Merve Arı müvekkillerinin dava sürecinin en hızlı ve en uygun şekilde ilerlemesi için bütün bilgi ve deneyimleri dahilinde çalışmalarını ilerletmektedir.

0

Yorum Gönder