Tazminat Hukuku Davaları

Tazminat Hukuku Davaları

Tazminat hukuku davaları pek çok konu için geçerli olmaktadır. Aile hukuku davaları, iş davaları, kazalardan kaynaklanan davalar, ceza hukuku davaları gibi kapsamlarda tazminat talep edilmesi, Türk Medeni Kanunları gerekliliğince kabul edilmiştir. Hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makalemizin içeriğinde, ceza hukuku içerisinde yer alan koruma tedbirlerinde talep edilebilecek olan tazminatlardan bahsedeceğiz.

Tazminat alınabilmesi için geçerli olması gereken hususlar oluşmalıdır, zaman aşımı süresi dolmadan dava açılmalıdır ve en önemlisi beyan edilen vakıalar ispat edilmelidir. Tazminat davalarında, ispat yükümlülüğü davacı tarafın olmaktadır. Koruma tedbirlerine muhatap olarak mağdur edilen kişilerin tazminat hakları aslında özel hukuk sorunudur. Bu konu hakkında oluşan tazminat hukuku davası için belirtebiliriz ki; Mağduriyetin ceza muhakemesi ile ortaya çıkmasından sebeple buradaki yetki ceza mahkemesine aittir.

Tazminat Taleplerinin İncelenmesi

Tazminat taleplerinin incelenmesi; mahkemeye sunulan deliller eşliğinde olur ve bunun yanı sıra hâkim, sunulan delillerin haricinde farklı bilgi ve beyanlarda isteyebilir. Tazminat talebinde bulunan kişi dilekçesine; açık kimlik adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmeli. Ayrıca bunları belgelendirmelidir. Dilekçe ve ekindeki bilgi veya belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğinin neden ibaret olduğunu ve duyuru tarihinden itibaren bir ay zarfında tamamlanıp mahkemeye ulaştırılmadıkça davanın reddedileceğini bildirecektir. Bu duyuruda esas alınacak adres dilekçede belirtilen adres olup, bu adresin yetersizlik veya yanlışlığı ya da bildirilmeyen adres değişikliği nedeniyle tebliğin yapılamaması hallerinde mahkemece adres araştırılmasına girilmeyecektir.

Tazminat İstenebilecek Durumlar

Tazminat hukuku davaları için tazminat istenebilecek durumlar konusu için birkaç madde belirtecek olursak;

  • Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yapılan tutuklamalarda
  • Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim karşısına çıkarılmadığında
  • Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklama yapılırsa
  • Kanunu uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatına karar verilirse
  • Yakalanmaları ya da tutuklanmaları yakınlarına haber verilmezse
  • Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde el konulan ya da korunması için gerekli tedbirler alınmayan, eşyası ve diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan ve zamanında geri iadesi yapılmayan kişiler tazminat talebinde bulunabilir

Tazminat hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye İşlenmesi makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder