Tüketicinin Hakları

Tüketicinin Hakları

Tüketicinin hakları nelerdir ve bu kapsamın içerisinde neler yer almaktadır? Tüketicilerin en temel hakları ve mağduriyet yaşadıkları zaman yapabilecekleri, Tüketici Kanunları maddelerinde yer almaktadır. Son yıllarda, Ülkemizde de bu kapsam oldukça genişletilmiştir ve tüketici grubunda yer alan kişilerin hakları korunma altına alınmıştır. Tüketici mağduriyet yaşadığı zaman, yaşanılan zararın belirli şekillerde düzeltilmesi gerekir; ürün yenilenmesi, para iadesi, malın ayıplı kısmı kadar ücret iadesi vb. durumlar yerine getirilmelidir.

Tüketici işlemleri sonucunda mağduriyet yaşayan kişiler, alınan hizmet bedelindeki değişikliklere göre ilk olarak, Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmalıdırlar. Tüketici sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Tüketici mahkemesi görevlidir. Görev belirli bir davaya o yerdeki hüküm mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir. Tüketicinin hakları konusunda bilgi sahibi olması da oldukça önemlidir.

Tüketici Mahkemesi Nerede Açılır?

Tüketici mahkemesi nerede açılır? Bilindiği gibi, davanın açılma işlemlerinde yapılan usul ve esas hataları davanın reddine sebebiyet verir. Yetki, görevli mahkemelerden hangi yer mahkemesinin açılacak davaya bakacağını ifade eder. Yetki kuralları da buna ilişkin tespiti yapmaya yarayan usul kurallarıdır. Kanun koyucu tüketicileri gerçek anlamda koruma amacını gerçekleştirmek üzere HMK’da kabul edilen genel yetki kuralları dışında tüketiciler lehine olmak üzere ayrıca bir yetki kuralı getirmiştir. Buna göre tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir. Davanın normal seyrinde ilerleyebilmesi için, dava açılmadan önce yetkili ve görevli mahkemenin doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Aksi durumda tüketici hakları olanaklarından faydalanamazsınız.

Sözleşme Giderlerinden Kim Sorumludur?

Sözleşme giderlerinden kim sorumludur? Tüketici işlemi veya tüketici sözleşmesi nedeniyle bazı masraflar yapılması gerekebilir. Yapılan bu masraflardan kimin hangi oranda sorumlu olacağı veya masrafların taraflar arasında nasıl paylaştırılacağı büyük öneme sahiptir.

Sözleşme nedeniyle yapılan masraflar uygulamada önemli bir sorun oluşturur. 6502 sayılı TKHK madde 4/3 fıkrada yapılan düzenleme uyarınca kural olarak sözleşme giderlerinden sözleşmenin karşı tarafı olan müteşebbisin sorumlu olacağı kabul edilmiştir. Bankaların tüketicilerden talep edebileceği masrafların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ilgili Bakanlığın görüşü alınarak TKHK ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde belirleneceği kabul edilmiştir.

Tüketici hakları davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Bakırköy Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Tazminat Hukuku Davaları makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder